Home Nieuws

Nieuws

Gezocht: verhalen over het Binnengasthuis

Heb jij gewerkt in het Binnengasthuis in Amsterdam? Of ben of ken je iemand die er ooit is verpleegd? Voor een mooi project worden interviewkandidaten gezocht.

De verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris

Verpleegkundig specialisten hebben de competenties die nodig zijn voor de rol van Wet zorg en dwang-functionaris. Na bekendmaking van dit onderzoeksresultaat zouden ook zij wettelijk de functie moeten kunnen bekleden, stelt V&VN.

Zorgorganisatie opent coronatestlocatie voor medewerkers

Medewerkers van Amstelring kunnen sinds woensdag 24 november terecht op een coronatestlocatie van hun eigen zorgorganisatie. Dat biedt hun de mogelijkheid zich op elk gewenst moment te laten testen dicht bij hun werk.

De voordelen van actieve mantelzorgers in de kliniek

Een mooi en nuttig initiatief in het Juliana Kinderziekenhuis: ouders van neonaten maken zélf de voeding voor hun kindje klaar. TvZ berichtte eerder over de voordelen van actieve mantelzorgers in de kliniek.

‘Tien miljoen euro voor meer zeggenschap niet zélf een papieren tijger’

Zeggenschap voor zorgprofessionals krijgt een stevige impuls. Het demissionaire kabinet heeft hiervoor tien miljoen euro toegezegd.

Medewerkers verlaten zorg en welzijn minder vaak dan andere sectoren

Relatief weinig zorg- en welzijnsmedewerkers keren hun sector de rug toe. In de meeste andere sectoren is het percentage vertrekkers hoger. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Professionele betrokkenheid bij de patiënt als kernwaarde van verpleegkunde’

Neem professionele betrokkenheid bij de patiënt op als onderliggende kernwaarde van verpleegkunde. Daarvoor pleitte Evelyn Finnema vorige maand in haar oratie.

‘Meer professionele zeggenschap verpleegkundigen’

Steun het actieplan om professionele zeggenschap van verpleegkundigen te verbeteren. Daartoe roept de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen op in een brief aan de vaste Kamercomissie voor VWS.

‘Delier is nog te vaak reden voor palliatieve sedatie’

Paul Vogelaar is expert delier. Op dinsdag 23 november kun je hem ontmoeten via ExpertHouse, een gratis online sessie om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Exclusief voor abonnees.

De terugvraagmethode vergroot de effectiviteit van zorg

‘Ik wil weten of ik het goed heb uitgelegd. Wilt u me vertellen wat ik gezegd heb?’ Maandag 4 oktober was landelijke Terugvraagdag, georganiseerd door Pharos.