Home Nieuws

Nieuws

Het Grote Zorgdebat 2023: kandidaat-Kamerleden in discussie

Kandidaat-leden voor de nieuwe Tweede Kamer gaan ruim een week voor de verkiezingen met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Je kunt het op maandagavond 13 november live volgen.

Student | Interprofessioneel samenwerken

Arianne ten Klooster onderzocht of interprofessionele vaardigheden van artsen en verpleegkundigen werden vergroot door een patiëntbespreking als vorm van werkplekleren te organiseren.
Kwaliteit

Column Jacqueline de Leeuw | Blijf een dier

Leren omgaan met technologieën en (digitale) systemen vraagt veel van zorgverleners.

Verplegingswetenschapper en dan?

Het is voor verplegingswetenschappers een uitdaging om te pionieren, professionaliseren, profileren en positioneren. In dit artikel geven zeven ervaren collega’s vier tips.

Documentaire over verpleegkundig specialist

Zorgverleners en patiënten weten onvoldoende wat de verpleegkundig specialist kan betekenen. Dat blijkt uit de documentaire van Gwen Jansen die sinds zaterdag 16 september is te zien in filmtheaters en bioscopen.

Award voor ggz in Oekraïne

32 Oekraïense verpleegkundigen zijn onderscheiden voor de bijdragen die zij aan de geestelijke gezondheidszorg hebben geleverd tijdens de oorlog in hun land.
Zorginnovatie

Miljoenensubsidie voor onderzoek naar duurzame chirurgie

Operatiekamers in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de milieubelasting vanuit de zorg. Op initiatief van het Maastricht UMC+ gaat een groep van tien ziekenhuizen en klinieken aan de hand van de galblaasverwijdering – een veelvoorkomende operatie – onderzoeken hoe het duurzamer kan.

TvZ Kennistoets: Videobellen op verpleegafdelingen

Het Amsterdam UMC heeft voor patiënten, familieleden en verpleegkundigen instructiemateriaal ontwikkeld om videogesprekken te initiëren en voeren tijdens een opname op een klinische verpleegafdeling.
Klinisch redeneren

TvZ Kennistoets: Een realistisch perspectief op besluitvorming

Een nieuw model biedt een kapstok bij het denken over en onderwijzen van klinisch redeneren.
Kwaliteit

TvZ Kennistoets: Persoonsgerichte zorg in verpleegkundige leernetwerken

Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de persoonlijke behoeften in het dagelijks functioneren van de patiënt als persoon. Verpleegkundigen en verzorgenden willen graag persoonsgericht werken. In dit onderzoek wordt beschreven hoe zij dat doen.