TvZ magazine nr. 6, 2023

  Dossier Duurzame verpleegkundigen | Interview Cathy van Beek en Diederick Gommers over duurzaamheid |  TvZ Kennistoetsen: Aanpassingen bij medicatietoediening, Proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen en Etnografie | Toptalent Psychosociale zorg verbeteren | Taalgebruik in de zorg | Beter laten in de praktijk | Zeggenschap krijgen | Indicatiestelling | Alle Meetlatten | Continue monitoring

  Student | Een leven lang leren

  Marit Smulders onderzocht hoe een ziekenhuis continue professionele ontwikkeling (CPO) vormgeeft en wat verpleegkundigen nodig hebben om een leven lang te leren.

  Taalgebruik in de zorg

  Duidelijke communicatie met de zorgvrager is essentieel. Welke woorden kun je beter achterwege laten en wat zijn alternatieven?

  Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Een nieuw hoofdstuk

  Dit is mijn laatste Redactioneel van het jaar. Daarin is het een goed gebruik om terug en vooruit te blikken.

  Panel V&V | Zeggenschap versterkt veerkracht

  Voelen verpleegkundigen zich na de coronacrisis nog steeds veerkrachtig? Speelt zeggenschap daarbij een rol?

  Beter laten in de praktijk

  Het is makkelijker gezegd dan gedaan om verpleegkundige handelingen op de Beter Laten-lijst niet meer uit te voeren. Hoe kan je die onnodige zorg toch vermijden?

  Column Corien Harder | Blinde vlek

  Wanneer dit nummer van TvZ uitkomt, zijn de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug en is hopelijk de formatie gestart.

  duurzaamheid

  Interview Cathy van Beek en Diederik Gommers | Tijd voor groene ommekeer

  Verpleegkundigen kunnen leading zijn in het verduurzamen van zorg. En zorgorganisaties die denken duurzaamheid voor zich uit te kunnen schuiven, vinden straks geen personeel meer. Aldus Cathy van Beek en Diederik Gommers.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Sandra Janssen over de impact van negatieve druktherapie  

  Uitgelicht | Procesevaluatie van continue monitoring

  Het continu monitoren van vitale functies (CMVF) draagt bij aan het eerder herkennen van klinische achteruitgang, maar de implementatie van dit soort systemen op verpleegafdelingen is uitdagend. Drie studies hebben geholpen bij de ontwikkeling en optimalisatie van onze CMVF-interventie en een implementatiestrategie.

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Anita Duijndam over mechanische beademing bij kinderen.  

  Alle Meetlatten

  Wat is het juiste design voor mijn onderzoek? Lees welke methoden de revue zijn gepasseerd in de TvZ-rubriek De Meetlat.

  Uitgelicht | Pratijkvariatie wijkverpleegkundige indicatiestelling

  Verpleegkundigen deden onderzoek naar wat praktijkvariatie in de indicatiestelling is, wanneer deze gewenst en ongewenst is en welke factoren van invloed zijn op de indicatiestelling.

  Column Ethiek Marie-Josée Smits | Toegankelijke zorg

  In onze samenleving is de toegankelijkheid van zorg cruciaal, maar momenteel staat deze waarde op het spel. De zorg wordt steeds duurder, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Als we zo doorgaan, dreigen hele groepen mensen in de kou te komen staan.

  Column Hugo Schalkwijk | Geheugen van de zorg

  Het Florence Nightingale Instituut (FNI), het online museum voor verpleging en verzorging, viert dit jaar zijn 30 jarig-jubileum. Een mooi moment om stil te staan bij onze geschiedenis, maar vooral bij onze toekomst.

  TvZ Kennistoets: Etnografie

  Met etnografisch onderzoek kunnen verpleegkundigen inzicht krijgen in de leefwereld van de doelgroep die zij bestuderen.

  TvZ Kennistoets: Aanpassingen bij medicatietoediening

  Hoe gaan verpleegkundigen om met wisselende omstandigheden rondom medicatietoediening? De afdeling neurologie/neurochirurgie van het LUMC deed onderzoek.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | ‘Houd rekening met polarisatie’

  Welke afwegingen en keuzes maken ouders rondom blootstelling van hun 0- tot 3-jarige kinderen aan bestrijdingsmiddelen?

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Minder afval

  Het HagaZiekenhuis heeft een Green Team opgezet met als doel een duurzame scopie-afdeling te creëren.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Doortastende verpleegkundigen

  Verpleegkundigen kunnen het duurzame verschil maken, blijkt uit acties op de intensive care van het Erasmus MC. Zo gebruiken zij niet langer wegwerp-pupillampjes.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Circulaire ziekenhuizen

  Hoe kunnen ziekenhuizen minder wegwerpproducten gebruiken en de transitie naar circulariteit doorlopen? Dat is de centrale onderzoeksvraag in het project ESCH-R.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Geen papier meer

  Komen tot papierloze thuiszorg. Met die ambitie ging Natasja Balm aan de slag bij Laurens in Rotterdam.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Kleinere ecologische voetafdruk

  Meerdere ziekenhuizen hebben het initiatief genomen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Vaak bekleden verpleegkundigen een centrale rol bij de verwezenlijking van de ambitie.

  toptalent linda smulders

  Toptalent | Psychosociale zorg verbeteren

  Linda Smulders is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.

  TvZ Kennistoets: Proactieve zorgverlening bij kwetsbare ouderen

  Wat is voor iemand belangrijk in het leven? Welke keuzen voor zorg en behandeling passen hierbij? En welke zorg wil iemand niet ontvangen bij toenemende gezondheidsachteruitgang of wanneer genezing niet meer mogelijk is? Deze vragen staan centraal bij proactieve zorgplanning.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Luchtwegzorg op de IC

  Zorgverleners handvatten bieden om bewustere en duurzamere keuzen te maken bij luchtwegzorghandelingen op een IC-afdeling. Daartoe werken de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC samen.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Verder kijken dan naar afval en CO2

  Duurzame zorg betreft het welzijn van mens én planeet (planetary health) en gaat over veel meer dan minder afval en CO2-uitstoot.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Groene GGZ

  Zon & Schild, een locatie van GGz Centraal, gebruikt de natuur in de behandeling van cliënten, voor de vitaliteit van medewerkers én ter verbetering van de relatie met de maatschappelijke omgeving.

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Verpleegkundigen voor de planeet

  Teddie Potter is als hoogleraar in Minnesota internationaal actief op het gebied van planetaire gezondheid, een relatief nieuw concept waarin (bevorderen van) de gezondheid van de aarde centraal staat. Welke rol kunnen verpleegkundigen hierbij spelen volgens haar?

  Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Rijkdom

  Het is gebruikelijk om tegen het einde van het jaar achterom te kijken en vervolgens de blik te werpen op het komende jaar. In de achteruitkijkspiegel zien we dan vijf mooie edities van TvZ, met inhoudelijk sterke bijdragen. 

  Dossier Duurzame verpleegkundige | Volop besparen

  Het St. Antonius Ziekenhuis bespaart op vele fronten doordat bij patiënten met een centraal veneuze katheter minder vaak de infuus- en drukmeetsystemen worden vervangen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de patiënt.