Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Gerben Stolk
Bespreking van het proefschrift van Anita Duijndam over mechanische beademing bij kinderen.
Foto; Stock.adobe

Wat is de vraagstelling van je proefschrift?

Aanleiding was het gebrek aan bewijs voor kunstmatige beademing van kinderen. Deze groep van 0-18 jaar is moeilijk te onderzoeken vanwege heterogeniteit in opnamereden en leeftijd. Hoofdonderzoeksvraag is: wat is de beste beademingsvorm voor ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar? Deelvragen gaan over (1) de rol van kinder-IC-verpleegkundigen bij het ontwennen van beademing en (2) echografie van het middenrif als voorspeller van succesvolle extubatie.

Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

Een systematische review met meta-analyse werd gedaan in 2011, met een update in 2020. Daarbij is geen bewijs gevonden voor de beste beademingsvorm bij kinderen. In een voor-en-na-onderzoek werd een nurse-led ontwenningsprotocol van beademing geïmplementeerd. Hierbij werd in de voorfase ontwend zoals gebruikelijk (via arts-aanwijzingen) en in de nafase volgens een protocol geleid door verpleegkundigen.

Resultaten van twee observationele studies (singlecenter en multicenter) toonden geen significant verschil in beademingsduur tussen gebruikelijke zorg en ontwennen volgens een nurse-led protocol. Als bijkomend effect was er meer verpleegkundige autonomie, maar de verantwoordelijkheid voor de beslissing tot extuberen aan het eind van de afbouwperiode lag bij de arts.

Protocolnaleving was een uitdaging. Onder andere werkdruk en subjectieve beslissingen van artsen, die om uiteenlopende redenen niet wilden extuberen, veroorzaakten hierbij vertraging. Het meten van verdikkingsfractie van het middenrif met echo bij beademde kinderen in een observationele studie liet zien dat dit alleen geen goede voorspeller is voor succesvolle extubatie. Aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar het maken van een echo van alle ademhalingsspieren, zoals tussenribspieren en buikspieren, die ook bijdragen aan succesvolle extubatie.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De bevindingen wijzen op de complexiteit van kinderbeademing. Vanwege de diverse kinderpopulatie is het moeilijk te generaliseren. Toch geeft dit proefschrift het belang weer van gestructureerde protocollen en voortzetten van onderzoek naar succesvoorspellers voor extubatie bij kinderen.

Anita DuijndamMechanical ventilation in children. From intuition to evidence based Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, mei 2023.