Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nieuws | Korte berichten uit de verpleegkundige praktijk

Marjoleine Gijsen
Met onder meer: Vaccinatie vergroot overlijdenskans niet, Tijd voor betere overdracht medicatie, Thuis zijn, Vega-checker, Vaccin, Alcoholvergiftiging, Huisartsenzorg en secretaris-generaal.

Vaccinatie vergroot overlijdenskans niet

Verpleeghuisbewoners hebben geen verhoogd risico op overlijden na een Covid-19-vaccinatie. Althans, onderzoekers van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam) hebben hiervoor geen aanwijzingen gevonden.

Zij analyseerden dossiergegevens van ruim 21.000 verpleeghuisbewoners en vergeleken die met data van verpleeghuisbewoners uit de periode vóór de pandemie. Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen begin dit jaar vanuit het buitenland over overleden ouderen na vaccinatie tegen Covid-19.

Het ging om personen ouder dan 65 jaar met bestaande ziekten of aandoeningen. De studie valt onder het programma Leren van data, waarin UNO Amsterdam, Verenso en Nivel samenwerken.

Thuis zijn

‘Personeel over instellingen in de regio verdelen bij piekdrukte, impliceert dat de verpleegkundige niet als mens wordt gezien. Want verpleegkundigen hebben ook een gezin, zijn vaak mantelzorgers, willen in hun vrije tijd ook thuis zijn bij familie en vrienden.’ Dat schrijft verpleegkundige Betty Loef in de Volkskrant. Ze reageert op het voorstel van de commissie Werken in de Zorg om de ic-verpleegkundigen efficiënter te verdelen over instellingen die een piekbelasting hebben op hun intensive care.

Vega-Checker

Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft een gezondheidscheck ontwikkeld voor vegetariërs en veganisten. De Vega-Checker speelt in op de behoefte van een groeiende groep mensen met deze levensstijlen die willen weten of ze gezond zijn en bijvoorbeeld alle benodigde vitamines en mineralen binnenkrijgen. Ze ontvangen ook advies over hoe ze gezond kunnen blíjven. De gezondheidscheck meet en beoordeelt bloedwaarden. Een team van medisch specialisten en diëtisten heeft de Vega-Checker ontwikkeld.

Vaccin

Het is belangrijk dat huisartsen en andere professionals zoals wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers nauw betrokken worden bij de vormgeving en uitvoering van het lokale vaccinatiebeleid. Zij zijn een onmisbare schakel in het bereiken van verschillende doelgroepen. Dat staat in het onderzoeksrapport Voor mij geen coronavaccin. Het geeft Inzicht in beweegredenen van vaccinatieweigeraars en handelingsopties voor beleidsmakers en professionals.

210.000

Ziekenhuizen en klinieken moeten naar verwachting tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen als gevolg van de corona-uitbraak. Dit is 11 tot 14 procent van het normale aantal ingrepen op jaarbasis. Dat staat in de eerste Monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

‘Als je een goede reservist hebt, kan het een fijne verlichting zijn’

MARIËTTE GROOTENBOER, Afdelingshoofd Albert Schweitzer Ziekenhuis in NRC Handelsblad over de Nationale Zorgreserve, een community van zorgreservisten die kunnen inspringen in crisistijd

 

Betere overdracht medicatie

Organisaties wisselen nog maar mondjesmaat digitaal medicatiegegevens uit. Dat blijkt uit de peiling Medicatieoverdracht: Hoe gaat het nu? van V&VN. Die is uitgezet om zicht te krijgen op de stand van zaken rondom het verbeteren en digitaliseren van de medicatieoverdracht.

Het overdragen van medicatiegegevens is een frustratie van veel verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het verloopt vaak moeizaam, is foutgevoelig, kost veel tijd en energie. Jaarlijks overlijden patiënten door fouten in dit proces. De Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht uit 2019 legt de basis voor een verbetering, die voor een groot deel ts te vinden in digitalisering van de overdracht.

Digitalisering is de voorwaarde om digitaal medicatiegegevens te kunnen uitwisselen. De peiling, onder bijna 1.100 respondenten, toont aan dat de mate van digitalisering sterk varieert. In de ziekenhuizen gaat bij 95 procent van de respondenten zowel het voorschrijven als de toedienregistratie digitaal. In de wijkverpleging wordt 53 procent van de toedieningen digitaal geregistreerd.

Alcoholvergiftiging

Het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werd opgenomen, is tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 flink gedaald in vergelijking met de periode ervóór. De hoeveelheid alcoholintoxicaties steeg weer tijdens de tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek gebaseerd op cijfers van 12 Nederlandse alcoholpoli’s 2019 en 2020.

Huisartsenzorg

‘Eigenlijk is het gek dat de huisartsenzorg het zolang heeft gedaan zonder verpleegkundige inbreng. In andere zorgdisciplines is die niet weg te denken.’ Dat zegt Nathalie van Elck in De Eerstelijns. Zij is verpleegkundig specialist en bestuurslid van V&VN VS. “Ik lees wekelijks mails van verpleegkundig specialisten die willen overstappen naar de huisartsenpraktijk. Regelmatigere diensten zijn een belangrijke reden. Maar ook het brede en afwisselende van het werken in een huisartsenpraktijk.’

 Secretaris-generaal

Marcelis Boereboom is sinds medio september secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Daarvóór was hij directeur-generaal hoger onderwijs, beroepsonderwijs, wetenschap en emancipatie binnen het ministerie van OCW. Eerder vervulde Boereboom andere functies bij VWS, zoals directeur-generaal langdurige zorg, directeur curatieve zorg, plaatsvervangend directeur-generaal gezondheidszorg en directeur financiële en economische zaken.