TvZ magazine nr. 3, 2024

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Interview met Robbert Gobbens | Verslaglegging: baten en lasten | Opinie | Verpleegkundig specialist in de anderhalve lijn | Zorgmijding | Beter laten/doen Overbodige lagen | Samenwerking palliatieve thuiszorg | Zeggenschap | Verantwoord antibioticagebruik | Effect van familieparticipatie

  Winst halen met (minder) verslaglegging

  Wanneer is verpleegkundige verslaglegging functioneel en wanneer niet?

  Student | Bewust stoppen met eten en drinken

  Silvie van de Ven onderzocht binnen een team technische thuiszorgverpleegkundigen wat zorgverleners op alle niveaus nodig hebben om passende zorg te geven aan cliënten die er bewust voor kiezen te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

  Column Marie-Josée Smits | Delicaat evenwicht

  Als gespreksleider moreel beraad hoor ik regelmatig over dilemma’s: zoektochten naar een evenwicht tussen veiligheid en menswaardigheid. Dan blijkt steeds weer dat een oplossing om beide te respecteren, alleen kan worden gevonden door je te verdiepen in de unieke behoeften en waarden van een cliënt.

  Uitgelicht | Verantwoord antibioticagebruik

  Deze studie onderzocht welke activiteiten, zoals voorgesteld door de internationale verpleegkundige organisaties, verpleegkundigen in de directe patiëntenzorg uitvoeren bij antibioticagebruik.

  Een actueel promotieonderzoek uitgelicht | Vooruitgang in de wijkzorg

  Bespreking van het proefschrift van Jessica Veldhuizen over vooruitgang in de wijkzorg.

  Verpleegkundig specialist in de anderhalve lijn

  Verpleegkundig specialisten zijn in de anderhalve lijn cruciaal voor het leveren van passende zorg. We beschrijven de professionele identiteit van de VS, en ook vraagstukken en het ideaalbeeld, met als doel hun rol, visie en positionering verder vorm te geven.

  Robbert Gobbens TvZ

  Interview | Robbert Gobbens: ‘Prof in professionalisering’

  Een professional is iemand die zich in elk geval ontwikkelt op het vlak van toewijding, vakbekwaamheid en lerend, samenwerkend en onderzoekend vermogen. Aldus Robbert Gobbens.

  Zeggenschao Onderzoek &praktijk

  Onderzoek | Aan zet voor zeggenschap

  20 verpleegkundigen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis konden met eigen verbeterideeën aan de slag gaan dankzij een subsidie vanuit het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht.

  Winnaars Anna Reynvaanprijzen

  Filip Haegdorens, universitair docent aan de Universiteit Antwerpen, heeft de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gewonnen. Dit is op donderdag 23 mei bekendgemaakt in het Internationaal Theater Amsterdam.

  Uitgelicht | Effect van familieparticipatie

  Verpleegkundigen onderzochten het effect van een gestandaardiseerd programma voor familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC op symptomen van angst, depressie, post-traumatische stress en tevredenheid onder naasten.

  Onderzoek | Samenwerking in de palliatieve thuiszorg

  Verpleegkundigen in de eerstelijns palliatieve thuiszorg werken samen met huisartsen, maar onvoldoende met paramedici. Om multidisciplinaire palliatieve thuiszorg te bevorderen, zijn verwachtingen van zorgvragers en hun zorgverleners rondom samenwerking verwerkt in een programma van eisen.

  Richtlijnen | Zorgmijding

  Iemand kan afzien van zorg terwijl die mogelijk wel nodig is. Wat zegt de richtlijn Signalering en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn?

  Beter laten & beter doen | Overbodige lagen onder de patiënt

  In de rubriek Beter laten & beter doen komt een handeling aan bod die niet of juist wel bewezen voordelen heeft. Deze keer: het vermijden van onnodige lagen onder de patiënt.

  Column Cecile aan de Stegge | Schat van een verpleegster

  Mijn verlangen verpleegkundige te worden werd versterkt nadat ik in de vijfde klas van de lagere school plotseling niet meer kon lopen. Een geval van acute reuma.

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Succesvol proces

  Zó verliep het proces van opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 naar Bachelor of Nursing 2030.

  Hoofdredactioneel | Preventie de sleutel

  Wat een luxe: een actueel opleidingsprofiel voor bachelor-opgeleide verpleegkundigen. Het dossier in deze TvZ is er geheel aan gewijd.

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Hbo-v’s aan de slag

  Hbo-v-opleidingen zijn enthousiast over Bachelor of Nursing 2030. Lees welke kansen en voordelen ze zien.

  Column Firmin Polderman | Calimero is dood

  Als oud-verpleegkundige en organisatieveranderaar beschouw ik de verpleegkundige als de belangrijkste smaakmaker om de noodzakelijke veranderingen binnen de gezondheidszorg te leiden en vorm te geven. Maar dat is niet te zien in de praktijk. Dat is vreemd, want er liggen zoveel kansen voor verpleegkundigen.

  Toptalent | De stem van het kind

  Els Haverkate is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn. Ze wil bepalen welke PROM voor misselijkheid bij kinderen het best kan worden gebruikt in de praktijk.

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | De kernthema’s

  Leiderschap, probleemoplossend vermogen en preventie. Dat zijn de kernthema’s van Bachelor of Nursing 2030.

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Opleidingsprofiel

  Het landelijke opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) geeft in hoofdlijnen weer wat een afgestudeerde bachelor-verpleegkundige (hbo-v’er) moet kennen en kunnen.

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | Gevolgen voor CanMEDS-rollen

  De naam en/of inhoud van CanMEDS-rollen zijn in Bachelor of Nursing 2030 anders dan in BN2020. In dit artikel worden vier gewijzigde rollen toegelicht.

  Opinie | Deltawerken

  Laten we verpleegkundige visies van eigen bodem koesteren en verder uitwerken.

  Dossier Bachelor of Nursing 2030 | De CanMEDS-rollen

  Net als in BN2020 is in het landelijke opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 gewerkt met de CanMEDS-systematiek. Het doel hiervan is de rollen van de bachelor-verpleegkundige weer te geven in hun samenhang.