TvZ magazine nr. 1, 2024

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Interview met Anne Eskes over familiebetrokkenheid |  Ambassadeurs zorgtechnologie | Toptalent Combinatiefunctie | VR-onderwijs | Zo maak je een abstract | Wetenschappelijk schrijven, een peulenschil? | Patiëntenparticipatie en ondervoeding | Proactieve communicatie over het levenseinde | Onderscheid maken als EBP coach | De Meetlat: Vragenlijsten

  Interview | Anne Eskes: betrokken familie

  Familie van iedere ziekenhuispatiënt wordt uitgenodigd om betrokken te worden in de zorg. Dat is de ambitie van Anne Eskes.

  VR-onderwijs voor proactieve zorgplanning

  Virtual reality in het onderwijs bereidt zorgstudenten voor op het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over het levenseinde.

  Onderzoek | Zó maak je een abstract

  Als je iets wil presenteren tijdens een symposium wordt vaak gevraagd een abstract in te dienen. Heb je dat niet eerder gedaan? Dan lijkt het overweldigend. Lees onze tips om een goed, helder abstract te schrijven.

  Column Cecile aan de Stegge | Streven naar een wereld zonder wapens

  Deze column schreef ik tijdens de kerstvakantie van 2023; twee weken waarin alsmaar bommen werden geworpen in het Midden-Oosten en Oekraïne.

  Ambassadeurs zorgtechnologie

  Verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaren zijn opgeleid tot ambassadeur om collega’s te enthousiasmeren voor nieuwe zorgtechnologie.

  Column Nadine Jongenotter : glunderende student

  ‘Leuk en aardig hoor, al dat praten, maar moeten we niet gewoon ons werk doen?’, vraagt een student.

  Onderzoek | Het onderscheidend vermogen van de EBP-coach

  Evidence-based practice (EBP) is belangrijk binnen het verpleegkundig handelen. Toch landt de werkwijze nog moeizaam in de praktijk. OLVG leidde hbo-verpleegkundigen op tot EBP-coaches die aanspreekpunt zijn in hun team.

  Toptalent | Verpleegkundige onderzoekers

  Suzan Henderikx is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn. Zij doet onderzoek naar combinatiebanen van verpleegkundig onderzoekers: werken aan het bed en als onderzoeker.

  COLUMN | Hans van Dartel: de veiligheidsbegeerte

  Volgens sommige filosofen loopt het met ons verlangen naar veiligheid gemakkelijk uit de klauwen.

  Hoofdredactioneel Professionele gezondheid

  Ongeveer een eeuw geleden stelde psycholoog Kurt Lewin dat niets zo praktisch is als een goede theorie.

  Student | Advance care planning

  Ilja van der Rijt onderzocht in de thuiszorg wat zorgverleners op alle niveaus nodig hebben om advance care planning beter toe te passen bij palliatieve cliënten

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Nog steeds zinvol

  Kennis over de belangrijkste verpleegkundige theorieën verdient nog altijd een stevige plek in het curriculum van onze hbo-v’s.

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Dorothea Orems zelfzorgtheorie

  De zelfzorgtheorie van Dorothea Orem is actueel in de wijkverpleging, waar ingezet wordt op het willen, weten en kunnen van de cliënt om zelfredzaam te zijn. Dat wil toch iedereen?

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Florence Nightingale

  Het is de taak van de verpleging de patiënt in de beste toestand te brengen om de natuur op hem te laten inwerken, aldus Florence Nightingale.

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Betty Neuman: het belang van balans

  Betty Neuman benadrukt in haar theorie het belang van de interactie met onze omgeving, het belang van preventie en het belang van interprofessioneel werken.

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Hildegard Peplau: interactie centraal

  De relatie tussen patiënt en verpleegkundige is het centrale therapeutische instrument, zo leert de theorie van Hildegard Peplau.

  Dossier Verpleegkundige theorieën | ‘Weten wáárom je iets doet’

  ‘Theorieën helpen verpleegkundigen boven het verrichtingenniveau uit te stijgen’, zegt Evelyn Finnema.

  Dossier Verpleegkundige theorieën | Madeleine Leininger: culturele zorg

  De culturele zorgtheorie van Madeleine Leininger is gebaseerd op het idee dat cultuur een centrale rol speelt in de beleving en perceptie van gezondheid en ziekte.

  Uitgelicht | Proactieve communicatie over het levenseinde

  Verpleegkundigen onderzochten wat de bouwstenen zijn van proactieve communicatie over het levenseinde volgens verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en ouderen en naasten in het ziekenhuis, verpleeghuis en de thuiszorg?

  Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

  Bespreking van het proefschrift van Willemke Stilma over luchtwegzorg en buikligging.

  Onderzoek | Tips voor wetenschappelijk schrijven

  Onderzoeksbevindingen wetenschappelijk verantwoord opschrijven kan een hele klus zijn. Wat komt erbij kijken? Lees waarmee je zoal rekening moet houden om je manuscript geaccepteerd te krijgen voor publicatie.

  Uitgelicht | Patiëntparticipatie en ondervoeding

  Verpleegkundigen deden onderzoek naar de ervaringen met voedingszorg in de perioperatieve periode van ziekenhuisopname van patiënten met (risico op) ondervoeding en hun mening over patiëntparticipatie in voedingszorg en de aanpak van ondervoeding.

  In memoriam | Wim J. Speets (1-12-1938 – 12-12-2023)

  Wim Speets, een van de invloedrijkste Nederlandse mannelijke verpleegkundigen van de twintigste eeuw, stierf op 12 december 2023 na een kort ziekbed, vlak na zijn 85e verjaardag.