Home Tags Studenten verpleegkunde

studenten verpleegkunde

Opleiding

Student | Overbelaste mantelzorger signaleren

Eryn Harte onderzocht in hoeverre verpleegkundigen overbelasting bij mantelzorgers van oncologische patiënten kunnen signaleren en daarvoor interventies inzetten.
Opleiding

Column Nadine Jongenotter : glunderende student

‘Leuk en aardig hoor, al dat praten, maar moeten we niet gewoon ons werk doen?’, vraagt een student.
Opleiding

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Anita Duijndam over mechanische beademing bij kinderen.  
Opleiding

Een jaar lang gratis TVZ Next

Eerstejaarsstudenten hbo-v kunnen dit opleidingsjaar online gratis alle artikelen van TvZ lezen als hun opleiding daartoe actie onderneemt.
Verpleegkundig onderzoek

Student | Interprofessioneel samenwerken

Arianne ten Klooster onderzocht of interprofessionele vaardigheden van artsen en verpleegkundigen werden vergroot door een patiëntbespreking als vorm van werkplekleren te organiseren.
Kwaliteit

Dossier Goede voorbeelden V&V | Samen stage lopen

Méér studenten nóg beter opleiden. Met dat doel zetten de verpleegafdelingen van het UMCG zogenoemde leerafdelingen op. Werkbegeleiders hebben er de tijd én ze stimuleren samenwerking tussen studenten.
Opleiding

BN2030: nieuwe Bachelor of Nursing gereed

Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) is gereed. Het wordt op 31 oktober a.s. online gepresenteerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV).
Opleiding

Student | Positieve gezondheid bij dementie

Demi Quick onderzocht in Park Zuiderhout wat zorgprofessionals nodig hebben om gespreksvoering via het gespreksinstrument Positieve Gezondheid uit te voeren bij cliënten met dementie.
Verpleegkundig onderzoek

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Marleen van Buren over zwangerschap en niertransplantatie. 

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Mireille Dekker waarin wordt onderzocht hoe de programma's van de contactpersonen infectiepreventie kunnen worden verbeterd in de ziekenhuizen.