Home Tags Verplegingswetenschap

verplegingswetenschap

Verpleegkundig onderzoek

Alle Meetlatten

Wat is het juiste design voor mijn onderzoek? Lees welke methoden de revue zijn gepasseerd in de TvZ-rubriek De Meetlat.
Opleiding

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Anita Duijndam over mechanische beademing bij kinderen.  
Verpleegkundig onderzoek

Uitgelicht | Procesevaluatie van continue monitoring

Het continu monitoren van vitale functies (CMVF) draagt bij aan het eerder herkennen van klinische achteruitgang, maar de implementatie van dit soort systemen op verpleegafdelingen is uitdagend. Drie studies hebben geholpen bij de ontwikkeling en optimalisatie van onze CMVF-interventie en een implementatiestrategie.
Verpleegkundig onderzoek

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Sandra Janssen over de impact van negatieve druktherapie  
Verpleegkundig onderzoek

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Een nieuw hoofdstuk

Dit is mijn laatste Redactioneel van het jaar. Daarin is het een goed gebruik om terug en vooruit te blikken.
Verpleegkundig onderzoek

De Meetlat: Interviewen

Interviewen is een veel toegepaste methode waarbij de onderzoeker informatie verzamelt over iemands ervaringen, belevingen, opvattingen, visie, ideeën, gevoelens of kennis.

Uitgelicht | Ziekenhuiszorg in een verpleeghuis: de WijkKliniek

Verpleegkundigen brachten in kaart wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn gedurende de implementatie van de WijkKliniek.
Verpleegkundig onderzoek

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Mireille Stelwagen over ouderempowerment bij neonatologie.
Verpleegkundig onderzoek

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Maria Mauritz over traumatische levens bevrijd.
Verpleegkundig onderzoek

Toptalent | Adolescenten met brandwonden

Ina van Ingen Schenau-Veldman is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.