Home Tags Verplegingswetenschap

verplegingswetenschap

Verpleegkundig wetenschapper

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft de functie van verpleegkundig wetenschapper ingevoerd.

Verpleegkundige proefschriften 2000-2021

Een overzicht van verpleegkundige promoties tussen 2000 en 2021 is een startpunt voor een kennisagenda in de komende jaren.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Nienke Dijkstra over essentiële farmaceutische zorg.

TvZ Kennistoets: Multiple case study

Bij een multiple case study (MCS) wordt een reeks cases vanuit dezelfde onderzoeksvraag systematisch geanalyseerd om zo de vraag te beantwoorden.

10 verpleegkundig directeuren aangesteld door Radboudumc: ‘Revival voor verpleegkunde’

Het Radboudumc in Nijmegen heeft 10 verpleegkundig directeuren aangesteld. De zorg voor patiënten wordt georganiseerd in 10 centra voor een specifieke groep aandoeningen en elk centrum heeft dus een verpleegkundig directeur. Daarmee denkt het ziekenhuis beter voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Jos Kox over weerbaar en veerkrachtig opleiden. Wat is daarvoor nodig en wat zijn valkuilen?

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Ellen Bakker over mentale gezondheid studenten.  

TvZ kennistoets: Cohortstudies

Cohortstudies leveren waardevol bewijs op voor een eventuele relatie tussen een risicofactor en bepaalde uitkomst of aandoening. Een critical appraisal maakt duidelijk in hoeverre de resultaten relevant zijn in je eigen praktijk.

Goed bezochte viering 50 jaar hbo-v-opleiding: toen-nu-straks

Ruim 900 bezoekers hebben op donderdag 22 september het 50-jarig bestaan van de hbo-v-opleiding gevierd. Het thema: toen-nu-straks.

Verpleegkundeboek van Florence Nightingale heeft nieuwe Nederlandse editie

Er is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen van het beroemdste verpleegkundeboek. Florence Nightingale publiceerde begin januari 1860 Notes on Nursing: What It Is, and What It Is Not. Rob van der Peet heeft haar standaardwerk vertaald en hertaald.