Home Tags Verplegingswetenschap

verplegingswetenschap

Proefschriften | Een actueel proefschrift uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Corien Eeltink over Maligniteit en seksualiteit.

Uitgelicht | Van ic naar verpleegafdeling

Met deze studie onderzochten verpleegkundigen welke ervaringen en behoeften de naasten van ic-patiënten hebben tijdens de transitie van een intensive care-unit naar een verpleegafdeling.

TvZ Kennistoets: Fenomenologie

De fenomenologie is een kwalitatieve onderzoeksbenadering waarmee een verschijnsel, ook wel fenomeen genoemd, wordt beschreven op basis van de ‘geleefde ervaring’.

Verpleegkundig wetenschapper

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft de functie van verpleegkundig wetenschapper ingevoerd.

Verpleegkundige proefschriften 2000-2021

Een overzicht van verpleegkundige promoties tussen 2000 en 2021 is een startpunt voor een kennisagenda in de komende jaren.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Nienke Dijkstra over essentiële farmaceutische zorg.

TvZ Kennistoets: Multiple case study

Bij een multiple case study (MCS) wordt een reeks cases vanuit dezelfde onderzoeksvraag systematisch geanalyseerd om zo de vraag te beantwoorden.

10 verpleegkundig directeuren aangesteld door Radboudumc: ‘Revival voor verpleegkunde’

Het Radboudumc in Nijmegen heeft 10 verpleegkundig directeuren aangesteld. De zorg voor patiënten wordt georganiseerd in 10 centra voor een specifieke groep aandoeningen en elk centrum heeft dus een verpleegkundig directeur. Daarmee denkt het ziekenhuis beter voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Jos Kox over weerbaar en veerkrachtig opleiden. Wat is daarvoor nodig en wat zijn valkuilen?

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Ellen Bakker over mentale gezondheid studenten.