Home Tags Verplegingswetenschap

verplegingswetenschap

Verpleegkundeboek van Florence Nightingale heeft nieuwe Nederlandse editie

Er is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen van het beroemdste verpleegkundeboek. Florence Nightingale publiceerde begin januari 1860 Notes on Nursing: What It Is, and What It Is Not. Rob van der Peet heeft haar standaardwerk vertaald en hertaald.

Verpleegkundigen ná hun promotie

Gepromoveerde verpleegkundigen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg en het verpleegkundig beroep. Maar wat zijn hun ervaringen met leiderschap en carrièreontwikkeling?

TvZ kennistoets: Randomised controlled trial

Een gerandomiseerd klinisch onderzoek, ook bekend als randomised controlled trial (RCT), is een van de bekendste manieren om wetenschappelijk onderzoek te doen naar effectiviteit van (be)handelingen.

Artikel over zelfmanagement bij myasthenia gravis wint TvZ-publicatieprijs

Een publicatie waarmee ‘aanzienlijke gezondheidswinst kan worden bereikt’ en die het vertrouwen van de patiënt om goed met de ziekte om te gaan vergroot. Die complimenten kreeg verpleegkundig specialist Angela Langerak toen ze afgelopen donderdag de TvZ-publicatieprijs 2022 won. Langerak beschrijft de ontwikkeling van een methode voor zelfmeting door mensen met myasthenia gravis in de thuissituatie.

TvZ Kennistoets: Stepped Wedge Clinical Trial

In de evaluatie van complexe verpleegkundige interventies staan de belangen van onderzoek, interventie en dagelijkse praktijk soms op gespannen voet met elkaar. Een stepped wedge clinical trial houdt rekening met alle belangen.

De ontwikkeling van academische verpleegkunde

Het LUMC geeft een impuls aan de vorming van de academische verpleegkunde. De focus van het programma ligt op continuïteit van zorg.

Onderzoek | Loopbaanpad wetenschappelijk onderzoek

Wat heb je als verpleegkundige nodig als je een loopbaan ambieert in onderzoek? Amber Boskma en Evelyn Finnema gingen in gesprek met verpleegkundigen, verpleegkundig onderzoekers, leidinggevenden en managers.

Onderzoek | De verpleegkundig onderzoeker aan bed

Verpleegkundig onderzoekers kunnen een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap. Toch bieden weinig ziekenhuizen deze functie. Isala wist de baan te implementeren. Ter inspiratie beschrijven we de lessons learned.

De Meetlat | Etnografisch onderzoek

Etnografische methoden worden steeds meer toegepast binnen studies naar verpleegkundigen en verpleegkundig werk. Onderzoekers bekijken een zorgpraktijk dan 'van binnenuit', met behulp van observaties en diepte-interviews.