Verpleegkundig onderzoek

Uitgelicht | Effect van familieparticipatie

Verpleegkundigen onderzochten het effect van een gestandaardiseerd programma voor familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC op symptomen van angst, depressie, post-traumatische stress en tevredenheid onder naasten.

Uitgelicht | Familieparticipatie op de IC

Deze studie onderzocht de behoeften en ervaringen van voormalige IC-patiënten en naasten op het vlak van familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC en keek naar de factoren om deze familieparticipatie te kunnen beïnvloeden.
toptalent linda smulders

Toptalent | Psychosociale zorg verbeteren

Linda Smulders is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.

Uitgelicht | Procesevaluatie van continue monitoring

Het continu monitoren van vitale functies (CMVF) draagt bij aan het eerder herkennen van klinische achteruitgang, maar de implementatie van dit soort systemen op verpleegafdelingen is uitdagend. Drie studies hebben geholpen bij de ontwikkeling en optimalisatie van onze CMVF-interventie en een implementatiestrategie.

Toptalent | Adolescenten met brandwonden

Ina van Ingen Schenau-Veldman is een van de verpleegkundigen die recentelijk van ZonMw een subsidie hebben ontvangen voor het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn.