Home Tags Leefstijlverandering

leefstijlverandering

Onderzoek | Positieve Gezondheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Hoe kijken zorgprofessionals binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg aan tegen Positieve Gezondheid? En in hoeverre komt het concept terug in hun dagelijks handelen? Dit is onder meer onderzocht bij verpleegkundigen.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Stijl van leven

Een gezonde leefstijl bereiken is een actueel thema in de gezondheidszorg en maatschappij. Veel aandoeningen zijn mede gerelateerd aan leefstijl.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Dorien Brouwer-Goossensen over hoe de verpleegkundig specialist een patiënt kan ondersteunen bij leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct.

‘Professionele betrokkenheid bij de patiënt als kernwaarde van verpleegkunde’

Neem professionele betrokkenheid bij de patiënt op als onderliggende kernwaarde van verpleegkunde. Daarvoor pleitte Evelyn Finnema vorige maand in haar oratie.

Student | Positieve Gezondheid in de wijkverpleging

Yvanka Klein Holte heeft als eerste onderzocht wat het effect is als wijkverpleegkundigen en hun cliënten Positieve Gezondheid in praktijk brengen.

Dossier Implementeren | Leefstijlgericht werken in de ggz

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een ongezonde leefstijl. Ontwikkelt de ggz in een reactie hierop leefstijlgericht werken tot nieuwe norm?

Dossier Burgerwetenschap | De dimensies voor gezondheid verkennen

Wat is de betekenis van burgerwetenschap voor gezondheid? De auteurs, betrokken bij het project TopFit Noaberlabs, schetsen een beeld aan de hand van vier dimensies: participatie, kennis, impact en 'waardengedreven'.

Dossier Burgerwetenschap | Partnerschap tussen verpleegkundigen en burgers

Verpleegkundigen kunnen helpen oplossingen te vinden die bijdragen aan gedragsverandering van burgers op de korte en langere termijn. Sleutelwoorden hierbij: dialoog en partnerschap mét die burgers.

Dossier Lichaam en geest | Aandacht voor somatiek en leefstijl in de GGZ

De lichamelijke gezondheid van patiënten in de ggz is een té belangrijk onderwerp om te verwaarlozen. Soma en psyche zijn één. Een holistische benadering brengt veel winst. Verpleegkundigen zijn (mede) aan zet om dit te bereiken.

Onderzoek | Aandacht voor eten en drinken in de wijkzorg

De wijkverpleegkundige is een belangrijke speler in het bevorderen van gezond eet- en drinkgedrag. Hoe krijgt dit vorm in de dagelijkse zorgpraktijk? Met interviews is in kaart gebracht hoe hbo-wijkverpleegkundigen deze taak invullen.