Home Tags Leefstijlverandering

leefstijlverandering

Beleid

Aandacht voor leefstijl in het ziekenhuis

Twee op de drie ziekenhuizen zien het belang van leefstijl in. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Preventie en leefstijl in de zorg

Welke barrières ervaren verpleegkundigen wanneer ze met patiënten werk willen maken van leefstijl? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Om deze vragen draaide een rondetafelgesprek in september 2022.

Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Leefstijl beïnvloeden

Bijna elke zorgorganisatie heeft leefstijlbeleid. Waarom? Een bepaalde leefstijl – roken, bewegen, alcohol, voeding en ontspanning – heeft invloed op de gezondheid.

Dossier Future proof nursing | Vitaliteit 50-plussers

Hoe oordelen verpleegkundigen ouder dan 50 jaar over hun vitaliteit? En hoe ervaren zij de inhoud en voorwaarden van hun werk? De antwoorden kunnen bijdragen aan effectieve interventies om hen actief en betrokken te laten blijven.

Onderzoek | Positieve Gezondheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Hoe kijken zorgprofessionals binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg aan tegen Positieve Gezondheid? En in hoeverre komt het concept terug in hun dagelijks handelen? Dit is onder meer onderzocht bij verpleegkundigen.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Stijl van leven

Een gezonde leefstijl bereiken is een actueel thema in de gezondheidszorg en maatschappij. Veel aandoeningen zijn mede gerelateerd aan leefstijl.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Dorien Brouwer-Goossensen over hoe de verpleegkundig specialist een patiënt kan ondersteunen bij leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct.

‘Professionele betrokkenheid bij de patiënt als kernwaarde van verpleegkunde’

Neem professionele betrokkenheid bij de patiënt op als onderliggende kernwaarde van verpleegkunde. Daarvoor pleitte Evelyn Finnema vorige maand in haar oratie.

Student | Positieve Gezondheid in de wijkverpleging

Yvanka Klein Holte heeft als eerste onderzocht wat het effect is als wijkverpleegkundigen en hun cliënten Positieve Gezondheid in praktijk brengen.

Dossier Implementeren | Leefstijlgericht werken in de ggz

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een ongezonde leefstijl. Ontwikkelt de ggz in een reactie hierop leefstijlgericht werken tot nieuwe norm?