Home Tags Ggz

ggz

Kritisch bekeken | Somatische zorg in de ggz

Deze studie onderzocht hoe de psychiatrische verpleegkundigen een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.  

Dossier Future proof nursing | Nurse-led zorg

Bij door verpleegkundigen geleide zorg, oftewel nurse-led zorg, ligt de focus op gezondheid in plaats van op ziekte en gaat meer aandacht uit naar management van het eigen leven dan naar diagnose.

Religieuze en spirituele zorgbehoeften

Patiënten die religieuze en spirituele zorgbehoeften hebben tijdens de (dag)klinische geestelijke gezondheidszorg en hun ziekte, kunnen drempels ervaren om deze onderwerpen ter sprake te brengen. Beïnvloeden die belemmeringen hun herstel?

Dossier Samen beslissen | De ervaringsdeskundige in de ggz

Een ervaringsdeskundige kan in de ggz zinvol worden ingezet wanneer hulpverlener en cliënt spreken over het toekomstige behandel- of herstelbeleid.

Genomineerden TvZ-publicatieprijs 2022 bekendgemaakt

Wie hebben in de afgelopen twee jaar het beste artikel voor ons vakblad geschreven? De drie nominaties voor de TvZ-publicatieprijs zijn bekend. Op woensdag 18 mei wordt duidelijk wie de winnaar is.

Eerste hoogleraar met achtergrond als verpleegkundig specialist

Een primeur: voor het eerst is in ons land een verpleegkundig specialist benoemd tot hoogleraar. Nynke Boonstra bekleedt sinds 1 februari de leerstoel verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg aan het UMC Utrecht.

Onderzoek | Cafeïne in de psychiatrie

Ggz-patiënten mogen geen cafeïne nuttigen binnen veel high & intensive care-afdelingen. Is het legitiem deze regel in stand te houden?

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Paul Doedens 'Invloed van verpleegkundigen op separatie'.

Bemoeizorg en ambulante onvrijwillige zorg

De verpleeghuissector begint de implementatie van de Wet zorg en dwang ter hand te nemen in de thuiszorg. Welke praktische omstandigheden en voorwaarden kunnen daarbij aan de orde zijn?

Dossier Agressie | Aangifte doen na geweld in de ggz

Ggz-medewerkers zijn bovengemiddeld vaak slachtoffer van fysiek geweld. Toch doen zij relatief weinig politieaangifte. Welke dilemma’s en knelpunten ervaren zij om deze stap te zetten?