Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

gerben
Bespreking van het proefschrift van Astrid Tuinman over verpleegkundige zorg in verpleeghuizen.
Foto; Stock.adobe

Verpleegkundige zorg in verpleeghuizen

Wat is de vraagstelling van je proefschrift?

Studies naar de relatie tussen verplegend personeel en kwaliteitsindicatoren voor verpleeghuizen laten inconsistente resultaten zien. Soms leidt meer personeel tot betere zorguitkomsten, soms tot slechtere. De studies zijn gebaseerd op secundaire bronnen, zoals kwaliteitsmetingen. Er is niet gekeken naar welke interventies zorgprofessionals uitvoeren.

Inzicht hierin krijgen is belangrijk, omdat de volgende factoren bijdragen aan de kwaliteit van zorg: wat wordt gedaan, door wie het wordt gedaan en hoeveel tijd hieraan wordt besteed? Onderzoeksvragen waren: (1) welke verpleegkundige interventies worden door wie uitgevoerd en hoeveel tijd wordt hieraan besteed, (2) wat is de relatie tussen het soort interventie en tijdsbesteding en de zorgzwaarte van de bewoner en soort afdeling en (3) wat is de samenhang tussen de geplande zorg zoals vastgelegd in zorg(leef)plannen en de daadwerkelijk uitgevoerde zorg?

 Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

Vooral verpleegkundige interventies voor lichamelijke zorgbehoeften werden uitgevoerd. Interventies voor psychosociale zorg of veiligheid zijn minder vaak geobserveerd. Ondanks het verschil in opleiding bleken verpleegkundigen en verzorgenden dezelfde interventies te doen. Hoeveel tijd hieraan werd besteed, bleek verrassend genoeg niet af te hangen van de zorgzwaarte.

Bewoners met een hogere zorgzwaarte kregen vergelijkbare zorg als bewoners met een lagere zorgzwaarte. In de verpleegkundige verslaglegging ontbrak geregeld een beschrijving van zorgbehoeften van bewoners of verpleegkundige diagnosen. Dit kan erop wijzen dat de zorg meer taakgericht dan persoonsgericht is.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Als zorgprofessionals worden ingezet op basis van hun specifieke kennis en kunde draagt dit bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg én aan behoud van personeel. Dit kan bevorderd worden met onderscheidende functiebeschrijvingen, visie op continue deskundigheidsbevordering met aandacht voor persoonsgerichte zorg, psychosociale interventies en kwaliteit van de verpleegkundige verslaglegging.

Astrid Tuinman, Nursing in long-term institutional care. An examination of the process of care Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, januari 2021.