Home Tags Verpleeghuiszorg

verpleeghuiszorg

Beleid

‘Meer passende woonzorg vermindert druk op verpleeghuizen’

Maak onderscheid tussen ouderen die verpleeghuiszorg het hardst nodig hebben en ouderen voor wie (nog) kan worden volstaan met een beschutte woonvorm of zorg thuis. Dat staat in een advies van Zorginstituut Nederland.
Beleid

Meer geld kwijt aan ingehuurd personeel

De uitgaven aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel zijn vorig jaar met 18 procent gestegen in de 4 grootste zorgsectoren. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Opleiding

Uitgelicht | Hbo-verpleegkundigen die verzorgenden coachen

Verpleegkundigen onderzochten de ervaringen en behoeften van verzorgenden met betrekking tot coaching door hbo-verpleegkundigen in de verpleeghuissetting.

Uitgelicht | Ziekenhuiszorg in een verpleeghuis: de WijkKliniek

Verpleegkundigen brachten in kaart wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn gedurende de implementatie van de WijkKliniek.
Kwaliteit

TvZ Kennistoets: Persoonsgerichte zorg in verpleegkundige leernetwerken

Persoonsgerichte zorg sluit aan bij de persoonlijke behoeften in het dagelijks functioneren van de patiënt als persoon. Verpleegkundigen en verzorgenden willen graag persoonsgericht werken. In dit onderzoek wordt beschreven hoe zij dat doen.
Kwaliteit

Seksualiteit in het verpleeghuis

Het is belangrijk aandacht te hebben voor seksuele behoeften van verpleeghuisbewoners.
Beleid

Interview Roger Ruijters | Een nieuw ecosysteem

Laat wijkzorg en verpleeghuiszorg naar elkaar toegroeien. Roger Ruijters vertelt over de initiatieven van Envida, de organisatie waarvan hij bestuursvoorzitter is.

Richtlijn delier volwassenen en ouderen

Een nieuwe richtlijn ondersteunt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten bij de preventie, herkenning en diagnostiek van een delier bij volwassenen en ouderen in het verpleeghuis en de thuissituatie.
Zorginnovatie

Dossier Kunstmatige intelligentie | AI in de langdurige zorg

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder mediaberichten over de kansen en invloed van artificiële intelligentie (AI). In dit artikel gaan we in op AI-toepassingen die binnen de langdurige zorg ondersteuning bieden aan cliënten en zorgmedewerkers.

Uitgelicht | Essentiële competenties in het verpleeghuis

Verpleegkundigen onderzocht welke competenties vereist zijn bij het faciliteren van de ontwikkeling van een Effectieve werkplekcultuur EWPC.