Persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

Jongeren: meepraten over toekomst in het ziekenhuis

De meeste jongeren willen graag hun mening geven over wat zij belangrijk vinden in het werk. Deze informatie, recentelijk opgedaan via een NVZ-enquête, kan ziekenhuizen helpen aantrekkelijk te zijn voor de jongere generaties.

Ziekenhuisbranche: méér medewerkers en minder ziekmeldingen

Het aantal medewerkers in de ziekenhuisbranche is vorig jaar licht gestegen, terwijl het ziekteverzuim er daalde. Dat blijkt uit de nieuwste factsheet Arbeidsmarkt.
Opleiding

Student | Een leven lang leren

Marit Smulders onderzocht hoe een ziekenhuis continue professionele ontwikkeling (CPO) vormgeeft en wat verpleegkundigen nodig hebben om een leven lang te leren.

Column | Cecile aan de Stegge: Hoop op solidariteit

De auteur van deze column wordt aan het eind van dit schoolseizoen ook geschiedenis. Ik ga als ik volgend jaar 67 word met pensioen.

TvZ Kennistoets: BN2020-competenties in de praktijk

Hoe benutten verpleegkundigen die zijn opgeleid volgens Bachelor of Nursing 2020 hun competenties in het dagelijkse werk.

Column Ethiek | Hans van Dartel: Vrije arbeiders

In de Verenigde Staten werd in de negentiende eeuw een scherp onderscheid gemaakt tussen de vrije arbeider en de loonarbeider.

Nieuwe podcast Nursing: De Goed Nieuws Show

In de eerste aflevering van De Goed Nieuws Show vertelt wijkverpleegkundige Christiane Schrijver hoe het was om Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, te interviewen. Voormalig verpleegkundige Irene Nieboer legt uit waarom het zo mooi is om met de Bedside Singers voor hospicepatiënten te mogen. Daarnaast legt Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap uit wat […]

Teamveerkracht versterken met RAG-NL

De Nederlandse versie van de Resilience Analysis Grid (RAG-NL) is klaar voor gebruik, meldt het Nivel. Deze tool ondersteunt ziekenhuisafdelingen bij het in kaart brengen en versterken van de teamveerkracht. Dit draagt bij aan het veiliger maken van de ziekenhuiszorg voor patiënten.

De verpleegkundige van de toekomst

De krapte op de arbeidsmarkt is groot, zeker in de zorg. En die krapte zal in de toekomst naar verwachting nog verder toenemen. Daarom is het belangrijker en urgenter dan ooit om het vak van verpleegkundige nog aantrekkelijker te maken. De afgelopen jaren werkten de NFU en de umc’s hier samen aan met het programma Verpleegkundigen Innoveren & Professionaliseren (VIP). Wat leverde het op?

Fors meer gespecialiseerde verpleegkundigen nodig

Het tekort aan zorgprofessionals, waaronder gespecialiseerde verpleegkundigen, is groot. Uit een rapport van het Capaciteitsorgaan blijkt bovendien dat dit tekort door een groeiende zorgvraag en een stijgende uitstroom nog veel groter wordt. Daarom is er een fors hogere instroom nodig in opleidingen.

Uitgelicht congres

Congres Zorgonderwijs Vernieuwers