Verpleegkundig onderzoek

Uitgelicht | Effect van familieparticipatie

Verpleegkundigen onderzochten het effect van een gestandaardiseerd programma voor familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC op symptomen van angst, depressie, post-traumatische stress en tevredenheid onder naasten.

Onderzoek | Het Essentiële Zorg-raamwerk

Verpleegkundigen uit drie landen hebben het Essentiële Zorg-raamwerk beoordeeld. Ze vinden het herkenbaar en bruikbaar. Hoe kan het raamwerk jou helpen om goede zorg te leveren en te staan voor je vak?

TvZ Kennistoets: Aanpassingen bij medicatietoediening

Hoe gaan verpleegkundigen om met wisselende omstandigheden rondom medicatietoediening? De afdeling neurologie/neurochirurgie van het LUMC deed onderzoek.

Uitgelicht | Delirium op de IC

Verpleegkundigen onderzochten de ervaringen van zorgprofessionals met de implementatie en het gebruik van het UNDERPIN-ICU-programma in de dagelijkse praktijk en gingen na welke factoren bevorderd of belemmerd werkten.