Verpleegkundig onderzoek

Onderzoek | Samenwerking in de palliatieve thuiszorg

Verpleegkundigen in de eerstelijns palliatieve thuiszorg werken samen met huisartsen, maar onvoldoende met paramedici. Om multidisciplinaire palliatieve thuiszorg te bevorderen, zijn verwachtingen van zorgvragers en hun zorgverleners rondom samenwerking verwerkt in een programma van eisen.

Een actueel promotieonderzoek uitgelicht | Vooruitgang in de wijkzorg

Bespreking van het proefschrift van Jessica Veldhuizen over vooruitgang in de wijkzorg.