Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Registratielast gehalveerd in het HMC

Van patiënten wordt een zorgvuldiger verslag gemaakt dan voorheen, terwijl verpleegkundigen minder registratielast hebben en betere ondersteuning krijgen tijdens het klinisch redeneren. Het HMC is blij met de overstap naar de classificaties NANDA-I, NIC en NOC.