Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Meer passende woonzorg vermindert druk op verpleeghuizen’

gerben
Maak onderscheid tussen ouderen die verpleeghuiszorg het hardst nodig hebben en ouderen voor wie (nog) kan worden volstaan met een beschutte woonvorm of zorg thuis. Dat staat in een advies van Zorginstituut Nederland.
FOTO: stock.adobe.com / djoronimo

Niet iedere senior met een indicatie voor verpleging en verzorging (VV) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft zorg nodig in het verpleeghuis. De meest kwetsbare mensen voor wie dat wel noodzakelijk is, moeten vaak te lang op een plek wachten. Zorginstituut Nederland pleit daarom voor een scherper onderscheid tussen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg.

Best passende woonvorm en zorg

In het medio mei uitgebrachte advies ‘Verduidelijken toegang tot integrale verpleeghuiszorg voor mensen met een VV-indicatie’ noemt het Zorginstituut voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dit mogelijk te maken. De eerste: er moet een formeel afwegingskader komen. Hiervoor is een wettelijk instrument nodig om bij iedereen op dezelfde manier te kunnen vaststellen wat de best passende woonvorm en zorg is.

De tweede voorwaarde: wijziging van de Wlz, omdat op dit moment alle mensen met een VV-indicatie recht hebben op verblijf. Tot slot stelt het Zorginstituut voor te investeren in alternatieve opvang en woonvormen voor ouderen die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Voorbeelden hiervan zijn meer dagbesteding, extra ondersteuning thuis en beschutte woonvormen.

22.000 wachtenden

Vorig jaar wachtten ruim 22.000 mensen op een plaats in een verpleeghuis. Wil de maatschappij verpleeghuizen toegankelijk houden voor de meest kwetsbare groep, dan moeten afwegingen worden gemaakt over welke vorm van zorg het meest passend is en voor wie. Om die reden heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Zorginstituut gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is met duidelijkheid te bepalen welke mensen in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis.

‘Met ons advies aan de minister hopen we een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige verdeling van schaarse zorg voor kwetsbare ouderen, geleverd via de Wlz’, aldus Karin Timm, bestuurder van het Zorginstituut.

Indicatie 5 of 6

Bijna drie kwart van ouderen (ongeveer 72 procent) die zorg ontvangen via de Wlz, heeft een indicatie 5 of 6 VV. Binnen deze groep zijn de grootste verschillen in zorgbehoefte waarneembaar, aldus het Zorginstituut. Een deel van hen kan thuis passende zorg ontvangen, met ondersteuning van naasten en mantelzorgers. Voor een ander deel biedt beschut wonen met zorg en begeleiding uitkomst. Maar anderen hebben intensieve verpleging en verzorging nodig, wat een verblijf in een verpleeghuis noodzakelijk maakt.

Hier vind je meer informatie en kun je het advies downloaden.