Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Toekomstperspectief

adriaansen
Het dossier van deze TvZ gaat over RN2Blend, een term die voor de gemiddelde lezer misschien een mysterieuze klank heeft, zonder concrete associatie met waarover dit zou kunnen gaan.

De benaming heeft betrekking op een omvangrijk onderzoeksprogramma gericht op verpleegkundigen (zowel hbo- als mbo-registered nurses) die met elkaar een mix (blend) vormen en waarin al jaren vraagstukken spelen die het waard zijn nader onderzocht te worden. In het dossier vind je een tussentijdse stand van zaken. Het doel van het programma is te komen tot een vruchtbaar toekomstperspectief voor verpleegkundigen.

Een toekomstperspectief dat hen motiveert het vak te blijven uitoefenen, omdat zij werk doen dat past bij hun kwaliteiten en zij zich gezien en gehoord voelen. Met dank aan Covid-19 overigens, want de aanpak van die pandemie heeft duidelijk gemaakt dat verpleegkundigen weliswaar buitengewoon nuttig werk verrichten, maar verder niet geacht werden mee te denken over de beste werkwijze.

Dit gegeven heeft een nieuw perspectief opgeleverd voor RN2Blend. Het valt op dat ieder ziekenhuis zijn eigen aanpak heeft, bijvoorbeeld vier soorten regieverpleegkundigen met nauwelijks overeenkomsten. Ieder ziekenhuis streeft op zijn eigen manier naar gedifferentieerd en functiegericht werken, waarbij zorgvuldig opgetuigde projectgroepen hun best doen verpleegkundigen erbij te betrekken, maar deze blijven zeggen dat ze eigenlijk niet goed geïnformeerd zijn.

Misschien laten de resultaten van het onderzoek zien dat we voortaan van verpleegkundigen vragen zelf proactief te zijn en de nodige stappen te zetten om informatie te verwerven en betrokken te zijn. Deze wens formuleren we dan als persoonlijk leiderschap, in het streven zo ongeveer alles wat verpleegkundigen doen als een vorm van leiderschap te kwalificeren.

Kennelijk hebben we dat nodig om onszelf op de kaart te zetten. RN2Blend richt zich vooral op het toekomstperspectief van verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen. Terwijl alle landelijke programma’s benadrukken dat ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ leidt tot een verschuiving van de zorg van het ziekenhuis naar de wijken. Een aantrekkelijk toekomstperspectief zal ook daar dus moeten passen.

 

 

1 REACTIE

  1. Het onafhankelijk vaktijdschrift is echt “bij de tijd” en geeft een grondig verslag van de huidige keuzen van clustering van verpleegkundige taken ( functies ) in bijvoorbeeld algemene ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis mag een eigen ordening aanbrengen en ofschoon de functienaam hetzelfde lijkt, kan de inhoud dus lokaal verschillen. Het beroep verpleegkundige heeft (inter-)nationale betekenis en functies hebben een lokaal karakter. Functies worden “gewaardeerd” ofwel op hun waarde bezien in het kader van CAO afspraken ( salarisschaal), maar ook of de inhoud ervan nog strookt met het verpleegkundig beroep ( actueel profiel; is het wel een hedendaagse verpleegkundige functie ). Dit ook bijvoorbeeld bij het herzien van herregistratie-eisen voor het wettelijk beroepsregister (Wet BiG). Kortom TVZ kan zowel voor huidige verpleegkundigen als voor studenten warm aanbevolen worden.