TvZ magazine nr. 4, 2017

  Dossier Ernstige psychische aandoeningen (EPA) | Interview met Aart Eliens |De rol van verpleegkundigen bij ziekenhuiscalamiteiten | Verpleegkundige voelt zicht bij cliëntgebonden samenwerking niet competent genoeg | Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek, dit keer Nienke Bleijenberg | Ouder worden met een aangeboren aandoening

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Binnen de psychiatrie is de benadering door verpleegkundigen van mensen met ernstig psychiatrisch gedrag lange tijd weinig methodisch aangepakt. Deze methodiek begint steeds meer vorm te krijgen, blijkt uit het dossier in dit nummer

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: Een groot deel van de Nederlandse bevolking steunt de mogelijkheden voor euthanasie, Alle lectoraten verpleegkunde op een rij, Anna Reynvaanprijs, Weinig oudere en mannelijke verpleegkundigen, geen pyjama in het ziekenhuis

  Column | Diana Polhuis

  Via de centrale aanmelding komt de aanmelding van Rik (38) binnen. Dat is bijzonder; vier jaar geleden was hij al bij ons in zorg voor zijn delictgedrag. Dat bestond vooral uit het vernielen van auto’s, stelen en het lastigvallen van meisjes.

  Dossier EPA | Een korte introductie: Ernstige psychische aandoeningen

  Bijna de helft van de Nederlanders (43 procent) krijgt ooit in het leven een psychische aandoening. Vaak is dat een lichte tot matige stoornis; een ernstige psychische stoornis zal dus zeker niet iedereen overkomen. 

  Dossier EPA | Interpersoonlijke sociaal- psychiatrische begeleiding

  In dit artikel wordt een model uitgewerkt wat als doel heeft de begeleidingscontacten meer structuur te geven. We noemen dit Interpersoonlijke sociaal-psychiatrische begeleiding (ISPB).

  Dossier EPA | Kwaliteitsstandaarden in de ggz

  Het is de bedoeling dat er eind 2017 een set van 43 kwaliteitsstandaarden ligt voor de geestelijke gezondheidszorg.  In deze bijdrage een overzicht van de kwaliteitsstandaarden en wat ze betekenen voor patiënten met (ernstige) psychische aandoeningen.

  Dossier EPA | Ervaringsdeskundige biedt hulp van binnenuit

  Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) lopen een extra risico om psychische klachten te krijgen. In het geval van Ferry van Tintelen (42) kwam daar ADD bij: een aandachttekort- stoornis.

  Interview | Aart Eliens

  Aart Eliens heeft recent afscheid genomen na een lange carrière in verpleegkundig Nederland. We vonden het de moeite waard terug te blikken en hem te vragen naar zijn visie op de huidige ontwikkelingen.

  Student | ‘Ik noem dit het omtoveringsjaar’

  Esmee Groenendijk is al mbo-verpleegkundige, maar besloot door te studeren. Ze zit nu in haar eerste jaar hbo-v. ‘Dit jaar wordt officieel ‘schakeljaar’ genoemd, maar ik noem het ‘omtoveringsjaar’. Want je wordt omgetoverd van een mbo’er naar een hbo’er, die een heel andere mindset heeft.’

  Cliëntgebonden samenwerking over organisatiegrenzen heen: Verpleegkundige voelt zich onvoldoende competent

  Een onderzoek onder de deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

  De rol van verpleegkundigen bij ziekenhuiscalamiteiten

  Als er in een ziekenhuis een mogelijke calamiteit plaatsvindt, treedt het calamiteitenbeleid in werking. Verpleegkundigen zijn daar vaak nauwelijks bij betrokken. Hoe komt dat? En waarom moet het anders?

  Collega | ‘Ik ben in dit land te gast’

  Sanne van Zwol is ic-verpleegkundige in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. ‘Abu waar? Dat dacht ik toen ik hoorde dat ze hier verpleegkundigen zochten.

  Congres inzet van ervaringsdeskundigen: ‘We zijn een team’

  In juni organiseerden vakblad Zorg + Welzijn en Movisie het congres Inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg. Zowel bezoekers als sprekers hadden vooral raakvlakken met de ggz. Een verslag.

  Een nieuwe methode om de theorie te verbinden met de praktijk: De reflectieve casestudie

  In de vorige TvZ (3, 2017) stond het artikel van Corine Dekker- Biesheuvel waarmee zij de Kitty Verbeekprijs won. Dit vervolgartikel gaat dieper in op de gebruikte methode: de reflectieve casestudie.

  Leider | ‘Het daagt mij uit tot reflectie

  In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Nienke Bleijenberg: ‘Het programma helpt me mijn droom verder te realiseren’.

  Onderzoeksbespreking | Theorie als voorspeller van succesvolle implementatie: Het PARIHS-raamwerk

  In dit artikel bespreken we een onderzoek naar twee projecten die het PARIHS-raamwerk respectievelijk retrospectief en prospectief gebruikten.

  Column | Hans van Dartel

  ‘Gezamenlijke besluitvorming blijft gemakkelijk een loze kreet.’ Zo stond een paar jaar geleden in een rapport van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

  Onderzoek & Praktijk | Ouder worden met een aangeboren aandoening

  Mensen met aangeboren lichamelijke aandoeningen hebben tegenwoordig een zo goed als normale levensverwachting. Hoe gaan zij om met de beperkingen die ze ondervinden en aan welke ondersteuning hebben ze behoefte?

  Column | Rob Keukens

  ‘Lotte! Lotte, vaarwel, vaarwel!’ Het zijn de laatste woorden van Werther alvorens hij zich een kogel door het hoofd jaagt omdat Lotte zijn avances niet beantwoordt.

  Onderzoek & Praktijk | Screening van complicatierisico’s: Welke factoren beïnvloeden het registreren van kwaliteitsindicatoren?

  Verpleegkundigen hebben de verantwoordelijkheid om gegevens te registreren over de kwaliteit van zorg.  Welke factoren ervoor zorgen dat die kwaliteitsgegevens worden verzameld, was onbekend. Dit onderzoek moet daar meer licht op werpen.

  Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Margo van Mol, Wilma Boevink en Marjolein Helleman.