Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling

Dieuwke de Boer
De gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het indiceren van mensen met cerebrale parese (CP) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo).
De gratis online online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling is nu beschikbaar. © PaeGAG / stock.adobe.com

Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. Die beschadiging ontstaat tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte door bijvoorbeeld zuurstofgebrek, of door hersenletsel in het eerste levensjaar. Bij mensen met CP functioneert een deel van de hersenen niet of anders. De ernst van de beperkingen zijn voor iedere persoon met CP verschillend, maar de impact hiervan op het dagelijks leven is vaak groot.

Indicatiestelling is versnipperd

De indicatiestelling vanuit zorg en ondersteuning is versnipperd. Indicatiestelingen komen uit verschillende bronnen: wijkverpleegkundigen indiceren voor de zorgverzekeringswet (Zvw) en de gemeente heeft eigen consulenten die indiceren voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is er een gebrek aan kennis over mensen met langdurige beperkingen als cerebrale parese, en de impact die zij hiervan ervaren op het dagelijkse leven. Indicaties en herindicatie vragen veel tijd en energie van de gebruikers.

Knelpunten indicatiestelling in kaart

In september 2022 startten Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam en CP Nederland met het project Verbetering van indicatiestelling langdurige zorg voor mensen met cerebrale parese. Ze zijn daarbij financieel gesteund door CP Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van dit project is om de knelpunten van de indicatiestelling verder in kaart brengen. Dit is gedaan vanuit twee perspectieven: die van de gebruikers en/of van hun ouders en die van de indicatiestellers. Vervolgens is er een scholingsaanbod voor deze twee groepen ontwikkeld.

Gratis online leermodule

Inmiddels is de gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling beschikbaar. Hiermee leer je over wat cerebrale parese (CP) precies is en op welke manier dat van invloed kan zijn op de indicatie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). De module is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het indiceren van mensen met CP – en de gevolgen daarvan -vanuit de langdurige zorg (Zvw/Wmo). Het doorlopen ervan duurt ongeveer 30 minuten.

Leermodule volgen?

De gratis online leermodule over cerebrale parese en indicatiestelling is hier te volgen. Aangeraden wordt om eerst deze website te bekijken voordat je start met de leermodule.

Meer informatie over cerebrale parese

Op de site van CP Nederland vind je meer informatie over cerebrale parese.