Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Familiegesprekken kunnen overbelasting mantelzorgers voorkomen’

Familiegesprekken in de thuiszorg inzetten kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift van Susanne Broekema. Verpleegkundigen waren na een training goed in staat zo'n familiegesprek te voeren.
Foto fizkes / stock.adobe.com

Susanne Broekema promoveerde op 10 oktober op de resultaten van haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze onderzocht het effect van de inzet van familiegesprekken in de thuiszorg.

Familiegesprek en rol verpleegkundige

Een familiegesprek is een gepland gesprek tussen een verpleegkundige, een patiënt en de familie of andere naasten van de patiënt. Doel is elkaars ervaringen, overtuigingen, zorgen en wensen delen en een gezamenlijke zorgvraag formuleren. De verpleegkundige is degene die het familiegesprek structureert. Ze stimuleert open communicatie, zorgt ervoor dat ieders perspectief gehoord wordt en emoties, moeilijke ervaringen en ook sterke punten erkend worden. De aanwezigen werken toe naar een gezamenlijk plan van aanpak.

Families vergeleken

Broekema vergeleek onder andere families die hadden deelgenomen aan twee familiegesprekken met families die geen familiegesprek hadden gehad. Bij deze eerste families was een positief effect te zien op het functioneren van de families en op de mate van overbelasting. Er was meer overzicht over hun situatie en beter onderling contact. Ook hadden deze families gemiddeld gezien minder professionele thuiszorg nodig.

Volgens Susanne Broekema leidt het familiegesprek tot een aanpak die optimaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen: patiënt, familieleden en professionele zorg, schrijft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op haar website.

Adviezen

Adviezen om familiegesprekken in te voeren geeft Broekema ook. ‘Zorg ervoor dat alle belanghebbenden betrokken zijn bij de invoering van familiegesprekken en bied van tevoren scholing aan de verpleegkundigen aan om deze gesprekken te voeren. Leidinggevenden in de thuiszorg moeten zich verder realiseren dat het familiegesprek misschien eerst extra werk lijkt op te leveren, maar dat de werkdruk op de langere termijn juist lijkt te verminderen. Het familiegesprek moet ook een vaste plek krijgen in de dagelijkse praktijk.’

Broekema deed haar onderzoek bij het onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG onder begeleiding van prof. dr. Petrie Roodbol. De titel van haar proefschrift is: ‘Familiegesprekken in de thuiszorg. Ondersteunen van familie-functioneren en voorkomen van overbelasting van mantelzorgers in langdurige zorgsituaties’. Zij werkt als docent Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen.