Home Tags Mantelzorg

mantelzorg

Verpleegkundig onderzoek

Uitgelicht | Effect van familieparticipatie

Verpleegkundigen onderzochten het effect van een gestandaardiseerd programma voor familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC op symptomen van angst, depressie, post-traumatische stress en tevredenheid onder naasten.
Verpleegkundig onderzoek

Uitgelicht | Familieparticipatie op de IC

Deze studie onderzocht de behoeften en ervaringen van voormalige IC-patiënten en naasten op het vlak van familieparticipatie in de essentiële zorg op de IC en keek naar de factoren om deze familieparticipatie te kunnen beïnvloeden.
Opleiding

Student | Overbelaste mantelzorger signaleren

Eryn Harte onderzocht in hoeverre verpleegkundigen overbelasting bij mantelzorgers van oncologische patiënten kunnen signaleren en daarvoor interventies inzetten.
Beleid

Mantelzorgers: behoefte aan hulp in terminale fase

Mantelzorgers vertellen meestal het eerst aan de verpleegkundige of huisarts dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning bij de taken voor een terminaal zieke thuis. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.
Kwaliteit

Buren belangrijk bij mantelzorg

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan behulpzame familieleden, maar ook buren leveren een bijdrage. In zogeheten Lief & Leedstraten wordt contact tussen buren gestimuleerd.
Beleid

Interview | Anne Eskes: betrokken familie

Familie van iedere ziekenhuispatiënt wordt uitgenodigd om betrokken te worden in de zorg. Dat is de ambitie van Anne Eskes.
Kwaliteit

‘Beperkte bezoektijden ziekenhuis niet meer van deze tijd’

Schaf in ziekenhuizen de standaardbezoektijden van twee keer drie kwartier af. Familieleden en mantelzorgers moeten langer en vaker bij hun naaste kunnen zijn, zegt lector Anne Eskes.

TvZ Kennistoets: Cultuursensitief omgaan met onbegrepen gedrag

Een methodiek is ontwikkeld voor cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag (OOG) bij mensen met dementie thuis.

Dossier Mantelzorg | Ondersteuningsbehoeften van naasten thuis

De COM-interventie helpt naasten en verpleegkundigen inzichtelijk te krijgen welke ondersteuning naasten nodig hebben om palliatieve zorg thuis zo lang mogelijk vol te houden.

Dossier Mantelzorg | Indiceren bij overbelaste mantelzorg in de wijk

Stel, een wijkverpleegkundige heeft bij een cliënt aanwijzingen voor (dreigende) overbelasting van de mantelzorg. Hoe kan dan via het Omaha-system of NANDA-I de benodigde ondersteuning worden geïndiceerd?