Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

‘Samen de beroepstrots benadrukken in het Witboek Verpleging en Verzorging 2022’

Al bijna 900 zorgverleners hadden begin februari gehoor gegeven aan de oproep van Aart Eliens op papier te zetten wat hun beroep zo mooi maakt en waarom ze trots zijn op hun werk. Het moet leiden tot het Witboek Verpleging en Verzorging 2022.

Student Vera Staal beloond voor vrijwilligerswerk in zorghuis en hospice

Hbo-v-student Vera Staal heeft de Leidse Toekomstprijs 2021 gewonnen. Zij dankt dit aan haar belangeloze inzet voor zorghuis en hospice Xenia.

Opleidingscapaciteit vergroten met simulatieonderwijs

Hoe de opleidingscapaciteit voor zorgverleners uit te breiden nu de werkdruk mede door corona zo hoog is? Jaap Bonjer pleit voor meer simulatieonderwijs.

Iedereen ruim 500 euro bruto méér per jaar

Alle verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisatie Buurtzorg komen per 1 maart terecht in een hogere salarisschaal. Zij gaan gemiddeld ruim 500 euro bruto méér verdienen per jaar.

Continuïteit medisch-generalistische ouderenzorg

VVT-instellingen kunnen de capaciteitsproblemen in de medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliëntgroepen tegengaan door regionaal samen te werken. Veelbelovende initiatieven zijn triage en taakherschikking, aldus onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management.

Verduurzamen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot. In Nederland geldt hetzelfde percentage. Hoe verlagen we dit?

Gezocht: verhalen over het Binnengasthuis

Heb jij gewerkt in het Binnengasthuis in Amsterdam? Of ben of ken je iemand die er ooit is verpleegd? Voor een mooi project worden interviewkandidaten gezocht.

De verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris

Verpleegkundig specialisten hebben de competenties die nodig zijn voor de rol van Wet zorg en dwang-functionaris. Na bekendmaking van dit onderzoeksresultaat zouden ook zij wettelijk de functie moeten kunnen bekleden, stelt V&VN.

Zorgorganisatie opent coronatestlocatie voor medewerkers

Medewerkers van Amstelring kunnen sinds woensdag 24 november terecht op een coronatestlocatie van hun eigen zorgorganisatie. Dat biedt hun de mogelijkheid zich op elk gewenst moment te laten testen dicht bij hun werk.

De voordelen van actieve mantelzorgers in de kliniek

Een mooi en nuttig initiatief in het Juliana Kinderziekenhuis: ouders van neonaten maken zélf de voeding voor hun kindje klaar. TvZ berichtte eerder over de voordelen van actieve mantelzorgers in de kliniek.