Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Verpleegkundeboek van Florence Nightingale heeft nieuwe Nederlandse editie

Er is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen van het beroemdste verpleegkundeboek. Florence Nightingale publiceerde begin januari 1860 Notes on Nursing: What It Is, and What It Is Not. Rob van der Peet heeft haar standaardwerk vertaald en hertaald.

Mantelzorgers die zich alleen zorgverlener voelen hebben het zwaarder

Rolverandering beïnvloedt de belasting van de mantelzorger aantoonbaar negatief. Als een echtgenoot zich geen echtgenoot meer voelt maar alleen mantelzorger, kan dit er zelfs toe leiden dat mensen uit elkaar gaan omdat de mantelzorger het niet meer kan dragen.

NVZ: ‘Van alle poliklinische zorg is 28% digitale zorg’

Meer dan een kwart van alle poliklinische zorg vond digitaal plaats in het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de nieuwste Factsheet Digitale Zorg van de NVZ, de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen.

Minder dan 2 op 10 zorgverleners raadt werkgever aan bij bekenden

Slechts een klein deel (14%) van de medewerkers in zorg en welzijn zou anderen aanraden te gaan werken bij hun huidige werkgever. Ongeveer de helft zou een negatief advies geven. Dat blijkt uit een uitstroomonderzoek van RegioPlus, samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties.

Chronische pijn na operatie voorspellen: wat zijn alarmsignalen?

Welke vroegtijdige signalen kunnen de ontwikkeling van chronische pijn na een operatie voorspellen? Op die vraag vonden Nederlandse en Duitse onderzoekers het antwoord. Orthopedische chirurgie, preoperatief gebruik van opioïden, pijn die twee weken na de operatie bleef aanhouden en pijnlijke koude prikkels blijken de belangrijkste alarmsignalen.

Richtlijn palliatieve sedatie herzien, leidraad indicatiestelling verpleegkundig specialisten in de maak

De richtlijn palliatieve sedatie is herzien. Veranderingen zijn een sterkere nadruk op multidisciplinair werken en andere medicatieschema’s. Beroepsvereniging V&VN komt nog met een eigen leidraad over het stellen van de indicatie van palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten.

De wijkverpleging kan deze handelingen beter laten

Wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk doen diverse handelingen die ze beter kunnen laten, blijkt uit een inventarisatie van passende zorg. Op de website van V&VN deelt wijkverpleegkundige en uitvoerend onderzoeker Benjamin Wendt 5 voorbeelden. Ook verpleegkundigen die in ziekenhuizen werken kunnen met diverse instrumenten ontdekken welke handelingen niet nodig of zelfs schadelijk zijn.

Corona: verpleegkundigen dragen weer mondkapjes, RIVM publiceert cijfers over long covid

In dezelfde week als dat verpleegkundigen in het ziekenhuis Ardz weer mondkapjes gaan dragen, komt het RIVM met tussentijdse resultaten van een long covid-onderzoek. '3 maanden na besmetting met het coronavirus meldt vrijwel de helft van de mensen nog een of meerdere langdurige klachten.'

‘De persoonlijke ontmoeting is niet altijd het beste’

‘Verpleegkundigen zullen er aan moeten wennen dat artificial intelligence onderdeel van hun werk wordt. Niet als ernaast, maar wel degelijk ter vervanging van.’ Bij haar afscheid als lector aan de HAN liet Marian Adriaansen geen ruimte voor twijfel. Technologie is here to stay.

Minister Helder: ‘Verpleegkundigen, neem het voortouw in verandering!’

De stimuleringsregeling van 10 miljoen voor meer medezeggenschap in de zorg komt er aan, maar Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport roept verpleegkundigen op daar niet op te wachten: ‘Neem het voortouw in verandering, innoveer en neem geen zorg óver, maar focus op de zelfstandigheid van de patiënt.’ Hard nodig, anders loopt de zorg (verder) spaak.