Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Artikel over zelfmanagement bij myasthenia gravis wint TvZ-publicatieprijs

Een publicatie waarmee ‘aanzienlijke gezondheidswinst kan worden bereikt’ en die het vertrouwen van de patiënt om goed met de ziekte om te gaan vergroot. Die complimenten kreeg verpleegkundig specialist Angela Langerak toen ze afgelopen donderdag de TvZ-publicatieprijs 2022 won. Langerak beschrijft de ontwikkeling van een methode voor zelfmeting door mensen met myasthenia gravis in de thuissituatie.
De winnares en de andere genomineerden van de TvZ-Publicatieprijs. Van links naar rechts: Genomineerde Wolter Paans werd vertegenwoordigd door zijn zoon en dochter; genomineerde Ans Tordoir, winnares Angela Langerak, juryvoorzitter Berno van Meijel, jurylid Jaap Kappert.

Myasthenia gravis is een ernstige aandoening, met een grillig en onvoorspelbaar beloop, met voor veel patiënten grote gevolgen voor het persoonlijke en maatschappelijke functioneren. In geval van een myasthene crisis is direct ingrijpen noodzakelijk vanwege de respiratoire insufficiëntie. De jury waardeert dan ook het initiatief van Langerak om het zelfmanagement van patiënten te vergroten.

‘Persoonsgerichte aanpak

Bovendien was de jury zeer te spreken over haar persoonsgerichte aanpak en de keuze van de methoden. Ze voerde met supervisie van haar begeleiders een pilot-interventiestudie uit met een pretest-posttest onderzoeksontwerp. De effecten van de zelfmetingen op het vermogen tot zelfmanagement werden bestudeerd. Daarnaast werd de wijze van uitvoering van de metingen als procesvariabele onderzocht, evenals de tevredenheid van de patiënten over de zelfmetingen.

Ervaringen patiënten

De patiënten waren overwegend positief over de toepassing van de metingen: een toename van kennis, betere zorgverlening en verhoogd gevoel van veiligheid meldden zij. Alle patiënten wilden de zelfmetingen blijven gebruiken. ‘Naar het oordeel van de jury zijn dit belangrijke en hoopgevende resultaten van het onderzoek die vervolgonderzoek met grotere aantallen patiënten rechtvaardigen.’

Jury-oordeel

Samenvattend oordeelt de jury ‘dat Angela Langerak en collega’s een boeiend onderzoeksartikel hebben geschreven. Het is innovatief in de zin dat er echt iets nieuws is ontwikkeld, geïmplementeerd en getoetst. Het bevorderen van het zelfmanagement van patiënten met een chronische aandoening is een belangrijk taakgebied in de verpleegkundige zorgverlening. Er worden relevante onderzoeksvragen gesteld, die met passende methoden van onderzoek worden beantwoord. Er wordt helder gerapporteerd, waardoor het onderzoek toegankelijk is voor de TvZ-lezers. De jury moedigt de auteurs aan voort te gaan op de ingeslagen weg met dit onderzoek.’

Angela noemt op LinkedIn het winnen van de TvZ Publicatieprijs 2022 ‘een kroon op ons werk’ en is heel blij met meer aandacht voor de ziekte myasthenia gravis. ‘Veel dank aan mijn begeleiders Jolien van der Geugten-de Lang en Filip Eftimov, en natuurlijk aan de patiënten die hebben deelgenomen aan de pilot-interventiestudie.’

Andere genomineerden

Ook genomineerd waren Ans Tordoir en Anneke van Vught. Zij publiceerden in 2020 het artikel Ervaringen met de VS-ggz in de huisartsenpraktijk. Daarin concluderen ze dat volgens zowel patiënten als professionals de inzet van de VS-ggz een belangrijke brug is tussen huisartsenpraktijk en ggz-instelling. De VS-ggz is volgens de bevraagden in staat meer complexe problematiek in de huisartsenpraktijk op te vangen en daarmee de huisarts te ontlasten.

Daarnaast waren Wolter Paans, Wim Dieperink, Han de Ruiter en Marie Louise Luttik genomineerd. Zij schreven een artikel over Point of Care testing bij flebitis. Point of Care testing is een methode om een laboratoriumtest uit te voeren naast het bed van de patiënt, bijvoorbeeld door verpleegkundigen.

In een pilotstudie zijn in het UMCG thermische metingen verricht bij 128 volwassen IC-patiënten. De thermische camera’s konden heel precies temperatuurverschillen meten, bijvoorbeeld bij de insteekopening van de infuusnaald. Bij een infectie kon al in een beginstadium, nog voordat de infectie zichtbaar was, een lokaal temperatuurverschil worden gemeten.

Prijs

Angela Langerak en haar begeleiders Jolien van der Geugten en Philip Eftimov ontvingen voor het winnen van de TvZ-publicatieprijs een oorkonde en een geldbedrag van €1000. De andere genomineerden zijn beloond met een boek naar keuze van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

De TvZ-publicatieprijs is een initiatief van de Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden ten behoeve van het tijdschrift TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. De jury bestond dit jaar uit prof. dr. Berno van Meijel (voorzitter), prof. dr. Hester Vermeulen, Vanessa Schroer, dr. Carolien Sino en Jaap Kappert MSc.