Home 2021

Laatste artikelen

Verduurzamen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot. In Nederland geldt hetzelfde percentage. Hoe verlagen we dit?

Dossier Safety-II | Safety-II: een incidentonderzoek

Hoe wordt een incident in de gezondheidszorg geanalyseerd aan de hand van het Safety-II-gedachtegoed? Een casus maakt dit concreet.

Interview | Evelyn Finnema over professionele betrokkenheid

Evelyn Finnema ijvert voor een nieuwe definitie van verpleegkunde. Niet de uitvoering van handelingen moet de basis zijn, maar het contact met de cliënt.

Dossier Safety II | Ontwikkeling in het denken over patiëntveiligheid

De zogeheten benadering van Safety-I biedt de basis voor patiëntveiligheid. Maar er zitten grenzen aan. Daarom is Safety-II ontstaan: een aanvullende stap.

Gezocht: verhalen over het Binnengasthuis

Heb jij gewerkt in het Binnengasthuis in Amsterdam? Of ben of ken je iemand die er ooit is verpleegd? Voor een mooi project worden interviewkandidaten gezocht.

Dossier Safety-II | Leren van de praktijk van medicatieverificatie

Zorgverleners voeren niet altijd een volledige medicatieverificatie uit bij ziekenhuisontslag van een patiënt. Een Safety-II-onderzoek hiernaar maakt duidelijk waarom het soms wel en soms niet lukt.

Dossier Safety-II | Tijd voor verbinding

Dit is het moment om veranderingen door te voeren op het gebied van patiëntveiligheid en de rol van de verpleegkundige daarin. Dat zegt Odile Frauenfelder, programmaleider Tijd voor Verbinding, de opvolger van het VMS-veiligheidsprogramma.

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Goede praktijken

De verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris

Verpleegkundig specialisten hebben de competenties die nodig zijn voor de rol van Wet zorg en dwang-functionaris. Na bekendmaking van dit onderzoeksresultaat zouden ook zij wettelijk de functie moeten kunnen bekleden, stelt V&VN.

Onderzoek | Richtlijn voor gezonde slaap en slaapproblemen

Eenduidige aanbevelingen voor verpleegkundige zorg op het gebied van slapen. Daarin voorziet de nieuwe richtlijn Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen.