Home Tags Pijn

pijn

Kwaliteit

Meten van pijn aan het levenseinde van ziekenhuispatiënten kan beter

Pijn, benauwdheid, angst en depressieve klachten zijn veelvoorkomende klachten aan het levenseinde van patiënten. Vaak hebben betrokken zorgprofessionals in het ziekenhuis wel aandacht voor deze klachten, maar worden ze zeer beperkt op een gestandaardiseerde wijze gemeten. Dit blijkt uit dossieronderzoek dat het Nivel samen met Amsterdam UMC uitvoerde. Meer standaardisering in het registreren en meten van symptoomlast kan een belangrijke stap zijn in het verbeteren van levenseindezorg in ziekenhuizen.

Chronische pijn na operatie voorspellen: wat zijn alarmsignalen?

Welke vroegtijdige signalen kunnen de ontwikkeling van chronische pijn na een operatie voorspellen? Op die vraag vonden Nederlandse en Duitse onderzoekers het antwoord. Orthopedische chirurgie, preoperatief gebruik van opioïden, pijn die twee weken na de operatie bleef aanhouden en pijnlijke koude prikkels blijken de belangrijkste alarmsignalen.

‘Delier is nog te vaak reden voor palliatieve sedatie’

Paul Vogelaar is expert delier. Op dinsdag 23 november kun je hem ontmoeten via ExpertHouse, een gratis online sessie om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Exclusief voor abonnees.

Een virtual reality-bril tegen procedurele pijn in de thuissituatie

Ervaart een patiënt tijdens wondverzorging minder pijn door een virtual reality-bril te dragen? Voor het eerst is dit nu onderzocht in de thuissituatie.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Paul Rood en Peter Vink.

Onderzoek | Pijnscores IC-patiënt verminderen met muziek

Met dit literatuuronderzoek kijken we naar het effect van het aanbieden van muziek, naast de standaardzorg op de ICU, op pijnscores, in vergelijking met standaardzorg zonder muziek of geluidonderdrukking op een ICU voor volwassenen?

Dossier Pijn | Postoperatieve pijn meten en behandelen

Voor veel mensen is een operatie een pijnlijke ervaring. Het afnemen van pijnscores door verpleegkundigen is belangrijk voor het behandelen van de pijn na de operatie. Maar steeds vaker wordt die score gezien als absolute indicator van de ernst van de pijn.

Dossier Pijn | Een nieuwe indicatorset

V&VN Pijnverpleegkundigen kreeg de opdracht om een nieuwe indicatorset over pijn in het ziekenhuis te formuleren. Dit ter verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met (potentiële) pijn, en voor deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals.

Dossier Pijn | Wietolie: wondermiddel?

Wat weten we eigenlijk van medicinale cannabis en cannabisolie?

Dossier Pijn | Laagopgeleiden met pijn hebben baat bij gedragstherapie

Laagopgeleide mensen met chronische pijn hebben meer baat bij vereenvoudigde cognitieve gedragstherapie en educatieve pijninterventies dan bij de gebruikelijke zorg.