Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Beleid

COLUMN | Hans van Dartel: de veiligheidsbegeerte

Volgens sommige filosofen loopt het met ons verlangen naar veiligheid gemakkelijk uit de klauwen.
Verpleegkundig onderzoek

TvZ Kennistoets: Aanpassingen bij medicatietoediening

Hoe gaan verpleegkundigen om met wisselende omstandigheden rondom medicatietoediening? De afdeling neurologie/neurochirurgie van het LUMC deed onderzoek.

Dossier Zelfdoding | Veiligheid: patiënt, familie, verpleegkundigen

Verpleegkundigen verlenen de meest directe zorg aan mensen met suïcidale gedachten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. Ook familieleden hebben een cruciale rol. Maar zijn verpleegkundigen, patiënten en familieleden het eens over de te bieden zorg bij suïcidaliteit?1-2

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Goede en veilige zorg

Het leveren van goede patiëntenzorg zit in de kern van iedere zorgprofessional. Vaak gaat dit goed, maar soms niet. Zo kunnen onveilige situaties in de patiëntenzorg ontstaan.

Patiëntveiligheid sterk verbeterd volgens ziekenhuispersoneel

Bijna twee op de drie zorgverleners in ziekenhuizen zeggen dat de patiëntveiligheidscultuur er is verbeterd in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en Amsterdam Public Health Institute.

Dossier Safety-II | Safety-II: een incidentonderzoek

Hoe wordt een incident in de gezondheidszorg geanalyseerd aan de hand van het Safety-II-gedachtegoed? Een casus maakt dit concreet.

Dossier Safety II | Ontwikkeling in het denken over patiëntveiligheid

De zogeheten benadering van Safety-I biedt de basis voor patiëntveiligheid. Maar er zitten grenzen aan. Daarom is Safety-II ontstaan: een aanvullende stap.

Dossier Safety-II | Leren van de praktijk van medicatieverificatie

Zorgverleners voeren niet altijd een volledige medicatieverificatie uit bij ziekenhuisontslag van een patiënt. Een Safety-II-onderzoek hiernaar maakt duidelijk waarom het soms wel en soms niet lukt.

Dossier Safety-II | Tijd voor verbinding

Dit is het moment om veranderingen door te voeren op het gebied van patiëntveiligheid en de rol van de verpleegkundige daarin. Dat zegt Odile Frauenfelder, programmaleider Tijd voor Verbinding, de opvolger van het VMS-veiligheidsprogramma.

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Goede praktijken