Home Tags Medische technologie

medische technologie

Hoofdredactioneel | Henk Rosendal: Groeien

De introductie van zo ongeveer elke nieuwe technologie in de zorg gaat gepaard met de vraag of, en in hoeverre, warme menselijke zorg kan worden overgenomen door koude, technologische zorg.

‘Kunstmatige intelligentie helpt zorg op juiste plek te krijgen’

Een camera die patiënten continu en automatisch monitort na een operatie. Daaraan werkt anesthesioloog dr. Arthur Bouwman van het Catharina Ziekenhuis. Bouwman werd onlangs benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn leerstoel is Peri-operatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning.

‘De persoonlijke ontmoeting is niet altijd het beste’

‘Verpleegkundigen zullen er aan moeten wennen dat artificial intelligence onderdeel van hun werk wordt. Niet als ernaast, maar wel degelijk ter vervanging van.’ Bij haar afscheid als lector aan de HAN liet Marian Adriaansen geen ruimte voor twijfel. Technologie is here to stay.

Onderzoek | Medische technologie in de thuissituatie

Antwoord krijgen op de vraag welke medische technologieën thuis worden ingezet, hoe vaak dat het geval is, en welke trends daarbij te onderscheiden zijn.