Home Tags Hygiëne en infectiepreventie

hygiëne en infectiepreventie

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Mireille Dekker waarin wordt onderzocht hoe de programma's van de contactpersonen infectiepreventie kunnen worden verbeterd in de ziekenhuizen. 

Kritisch bekeken | Infecties voorkomen in de wijkverpleging

Verpleegkundigen onderzochten bij deze studie wat de kwaliteit is van de toepassing van infectiepreventiemaatregelen bij zowel zorgverleners als cliënten in de wijkverpleging.

Anna Reynvaanprijzen uitgereikt

Op 12 mei werd in Amsterdam alweer de 24e editie van de Anna Reynvaanlezing gehouden. Die stond dit keer in het teken van infectiepreventie. Te gast was de Belgische hoogleraar Stijn Blot. Traditiegetrouw werden ook de Anna Reynvaanprijzen uitgereikt. Net als voorgaande jaren waren er drie overtuigende winnaars: Benjamin Wendt (wetenschapsprijs), Willemke Stilma (praktijkprijs) en Hannan van Rooij (studentenprijs).

Nieuwe richtlijn voor signalering en preventie van zorginfecties

Hoe signaleer en voorkom ik zorginfecties? Bij deze vragen kunnen verpleegkundigen zich sinds kort laten leiden door een nieuwe richtlijn.

Interview | Hoogleraar Stijn Blot: ‘altijd alert op infectiegevaar’

De Vlaamse verpleegkundige en hoogleraar Stijn Blot (54) is dit jaar de spreker tijdens de Anna Reynvaanlezing. Hij geldt als autoriteit op het vlak van ziekenhuisinfecties en de rol van verpleegkundigen bij de preventie ervan.

Student | Handhygiëne verbeteren in verpleeghuizen

Marlon Schimmel onderzocht welke componenten uit implementatiestrategieën het meest bijdragen aan betere compliance van handhygiëne in verpleeghuizen.

Dossier 200 jaar Florence Nightingale | ‘Ik Kon Ze Niet Geruststellen’

Jeannette Kok is als verpleegkundige begonnen in het Binnengasthuis in Amsterdam, maar belandde uiteindelijk op de GGD als sociaal verpleegkundige geslachtsziektebestrijding. Begin jaren 80 kwam ze voor het eerst in aanraking met aids, een geheimzinnige ziekte waar jonge mannen aan overleden.