Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Op weg naar een toekomstbestendige Wet BIG

Dieuwke de Boer
Minister Kuipers heeft de Gezondheidsraad (GR) gevraagd advies uit te brengen over een toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Ook is hij van plan om de verplichte vermelding van het BIG-nummer te schrappen.
Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al een tijdje bezig met het meer toekomstbestendig maken van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). © iStock/Getty Images/Courtney Hale

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al een tijdje bezig met het meer toekomstbestendig maken van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op 26 juni jl. stuurde hij een brief aan de Tweede Kamer met een update over de vorderingen. In de brief meldt Kuipers dat de Gzondheidsraad (GR) eind 2024 een advies uitbrengt over een toekomstbestendig toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Tot die tijd neemt de minister geen nieuwe aanvragen in behandeling voor opname in de Wet BIG, of uitbreiding en/of verschuiving van bevoegdheden.

Deelname aan kwaliteitsregister

De minister legt de keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee de deelname aan een kwaliteitsregister bij de zorgverlener zelf. Hij vindt dit passen bij de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener voor het op peil houden en verhogen van de deskundigheid vanuit een intrinsieke motivatie. Aan de beroepsgroepen die (nog) geen kwaliteitsregister hebben, heeft de minister ondersteuning aangeboden. Hij verwacht dat er zo meer draagvlak wordt gecreëerd dan door een wettelijke verplichting.

Voorlichting over opdrachtregeling

Ook wordt de laatste hand gelegd aan een voorlichtingscampagne over de opdrachtregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om bijvoorbeeld voormalig BIG-geregistreerde zorgverleners of zorgverleners in opleiding in te zetten in de zorg. De werkgever moet dan goede afspraken maken over de voorwaarden waaronder deze niet-BIG-geregistreerden zorg gaan verlenen. Voorbehouden handelingen mogen alleen in opdracht van BIG-geregistreerde en onder voorwaarden worden uitgevoerd. Nog deze zomer zal op de site van de Rijksoverheid een nieuwsbericht te vinden zijn, met daarbij een voorlichtingsdocument en een infographic over de opdrachtregeling. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken krijgt met voorbehouden handelingen en het overdragen of in opdracht uitvoeren van deze handelingen. Het doel van deze voorlichting is om ervoor te zorgen dat de opdrachtregeling in de toekomst beter benut gaat worden. Ook moet het bijdragen aan meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Herzien PRC-traject verpleegkundigen

Zorgverleners moeten hun BIG-registratie elke vijf jaar vernieuwen om te waarborgen dat zij over actuele werkervaring beschikken. Wanneer dit niet het geval is, kan de zorgverlener zich laten herregistreren door een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen. In 2021 hebben de beroepsgroepen van de verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en apothekers hun PRC-traject herzien. Hierbij is de aansluiting op de actuele kwaliteitseisen die aan de verschillende vakken wordt gesteld verbeterd en zijn verouderde toetsonderdelen vernieuwd. Waar mogelijk is er een mogelijkheid ingebouwd om het examen digitaal af te leggen. Bij signalen van andere beroepsgroepen onderzoekt Kuipers of de herziening van hun PRC-traject wenselijk en/of noodzakelijk is, zodat voormalige BIG-zorgmedewerkers zonder onnodige drempels weer aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.

Vermelding BIG-nummer niet langer verplicht

Kuipers geeft in de brief ook een update over het verplicht vermelden van het BIG-nummer. Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om dit nummer op de zakelijke website en in de e-mailhandtekening te zetten. Gezien de hoge werkdruk voor zorgprofessionals, de krappe arbeidsmarkt, de urgente uitdagingen die er liggen op de arbeidsmarkt en de toenemende aandacht voor het ontregelen van de zorg, wil de minister van VWS deze verplichting schrappen. Volgens hem wegen de lasten van deze verplichting niet op tegen het nut, de noodzaak en proportionaliteit van deze maatregel.

Lees de brief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer