TvZ magazine nr. 4, 2018

  Dossier Pijn, hoe meet je de mate van pijn en hoe kun je pijn het beste behandelen? | Humor, wordt er genoeg gelachen in de zorg? | Chinese ouderenzorg is booming | Interview Alison Kitson; aandacht voor essentiële zorg is bijzonder complex | Verslag van de Anna Reynvaanprijzen | DCM: van observeren kun je leren

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Meten.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: slimme app voor SEH-bezoek, congres voor straatverpleegkundigen, competentieprofiel voor praktijkverpleegkundige, geen numerus fixus hbo-v

  Column | Corien Harder

  Geschikt /ongeschikt.

  Een dag vol veerkracht en mantelzorgers

  Drie inspirerende projecten en artikelen wonnen dit jaar de Anna Reynvaanprijzen. De Anna Reynvaanlezing stond in het teken van 'morele veerkracht'.

  Interview | Alison Kitson

  Alison Kitson is bekend om haar aandacht voor fundamentals of care (essentiële zorg) als kern van het beroep. Bij de Royal College of Nursing in Londen zette ze het Standards of Care programma op. Kitson was onlangs op bezoek in Nederland.

  Dossier Pijn | Postoperatieve pijn meten en behandelen

  Voor veel mensen is een operatie een pijnlijke ervaring. Het afnemen van pijnscores door verpleegkundigen is belangrijk voor het behandelen van de pijn na de operatie. Maar steeds vaker wordt die score gezien als absolute indicator van de ernst van de pijn.

  Dossier Pijn | Een nieuwe indicatorset

  V&VN Pijnverpleegkundigen kreeg de opdracht om een nieuwe indicatorset over pijn in het ziekenhuis te formuleren. Dit ter verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met (potentiële) pijn, en voor deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals.

  Dossier Pijn | Wietolie: wondermiddel?

  Wat weten we eigenlijk van medicinale cannabis en cannabisolie?

  Dossier Pijn | Laagopgeleiden met pijn hebben baat bij gedragstherapie

  Laagopgeleide mensen met chronische pijn hebben meer baat bij vereenvoudigde cognitieve gedragstherapie en educatieve pijninterventies dan bij de gebruikelijke zorg.

  Dossier Pijn | Pijn meten bij ouderen met dementie

  Geschat wordt dat meer dan de helft van de ouderen met dementie regelmatig pijn ervaart.

  Dossier Pijn | Met pijn-APP Kan de patiënt zelf pijn meten

  Uit internationaal onderzoek blijkt dat ook patiënten zelf in staat zijn hun eigen pijnscores betrouwbaar te registreren en te verzamelen, zonder tussenkomst van een zorgprofessional.

  Column | Cecile aan de Stegge

  Verpleegkunde in het Jaar van het Verzet.

  Chinese ouderenzorg is booming!

  Als je denkt dat Nederland grote uitdagingen heeft met vergrijzing, afnemende mantelzorg, tekort aan zorgpersoneel en kwaliteitsproblemen in verpleeghuizen, dan neem ik je graag mee naar China.

  Zorgverleners ontevredener over kwaliteit van zorg

  Mogelijke oorzaken: onvoldoende tijd voor goede patiëntenzorg en hoge administratieve druk. Een en ander blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

  IN MEMORIAM | Ans Grotendorst

  Begin juni overleed onderwijskundige Ans Grotendorst. Zij was van grote betekenis voor het verpleegkundig onderwijs in Nederland. Vijf vooraanstaande verpleegkundigen halen herinneringen op.

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Als we de zorg op dezelfde manier blijven organiseren zoals we nu doen, zal in 2040 maar liefst 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken! Dit vraagt om een slimme organisatie van de zorg en biedt ruimte voor innovatie.

  Onderzoek | Duodenum- sondes plaatsen op de verpleeg-afdeling

  Plaatsing van een duodenumsonde door verpleegkundigen op de verpleegafdeling met behulp van het CORTRAK®-systeem: is dat net zo veilig als het plaatsen van deze sondes door endoscopieverpleegkundigen? Op twee chirurgische afdelingen in het Amsterdam UMC werd dit uitgezocht.

  Student | ‘Soms kun je er maar beter om lachen’

  Anne Stolker studeerde af op humor. Om precies te zijn: op humor als verpleegkundige interventie in het Spaarne Gasthuis. Wordt daar al genoeg gelachen?

  Onderzoek | DCM: van observeren kun je leren

  Hier wordt een onderzoek gepresenteerd waarbij met behulp van DCM wordt gekeken welke activiteiten een hoge stemming/betrokkenheid geven bij mensen met dementie.

  Onderzoek | Sociaal-medische zorg daklozen niet overal vanzelfsprekend

  Onderzoek in 43 centrumgemeenten brengt de huidige organisatie van deze zorg in beeld.

  Onderzoek | Medische technologie in de thuissituatie

  Antwoord krijgen op de vraag welke medische technologieën thuis worden ingezet, hoe vaak dat het geval is, en welke trends daarbij te onderscheiden zijn.

  Onderzoek | Patiëntgerichte zorg in Zwitserland

  In kaart brengen in hoeverre patiënten in Zwitserse ziekenhuizen patiëntgerichte zorg ervaren en wat de associatie is tussen patiëntgerichte zorg enerzijds en de verpleegkundige werkomgeving en gemiste zorgtaken anderzijds.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Susanne van Hooft en Yvonne ten Hoeve.

  De meetlat | Actieonderzoek: de praktijk centraal

  In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. Dit keer: actieonderzoek.

  Column | Hans van Dartel

  Morele veerkracht.