Home Tags Opleiding

opleiding

Opleiding

Student | Een leven lang leren

Marit Smulders onderzocht hoe een ziekenhuis continue professionele ontwikkeling (CPO) vormgeeft en wat verpleegkundigen nodig hebben om een leven lang te leren.
Opleiding

TvZ Kennistoets: Interprofessionele academische leerwerkplaatsen

Studenten van verschillende zorgopleidingen lopen samen stage en volgen gezamenlijk stage-onderwijs bij de interprofessionele academische leerwerkplaats Amsterdam-Zuidoost.
Persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

TvZ Kennistoets: BN2020-competenties in de praktijk

Hoe benutten verpleegkundigen die zijn opgeleid volgens Bachelor of Nursing 2020 hun competenties in het dagelijkse werk.
Verpleegkundig leiderschap

TvZ Kennistoets: Leiderschapscompetenties laatstejaarsstudenten

Het is belangrijk dat aankomende hbo-v-verpleegkundigen leiderschapsvaardigheden aanleren. Hanzehogeschool Groningen onderzocht daarom in welke mate haar laatstejaarsstudenten leiderschapscompetenties hebben.
Kwaliteit

Dossier Goede voorbeelden V&V | Samen stage lopen

Méér studenten nóg beter opleiden. Met dat doel zetten de verpleegafdelingen van het UMCG zogenoemde leerafdelingen op. Werkbegeleiders hebben er de tijd én ze stimuleren samenwerking tussen studenten.
Opleiding

Nieuw: PD gezondheid en welzijn

Beroepsgerichte professionals, zoals verpleegkundigen en sociaal werkers, kunnen sinds kort een doctoraatstraject volgen in het domein gezondheid en welzijn.
Opleiding

BN2030: nieuwe Bachelor of Nursing gereed

Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) is gereed. Het wordt op 31 oktober a.s. online gepresenteerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV).
Verpleegkundig onderzoek

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Debbie ten Cate over gedragsverandering in de voedingszorg. 
Opleiding

Nationale Zorgklas lanceert online portal voor gratis lesmateriaal

Alle lesmaterialen van de Nationale Zorgklas (NZK) zijn sinds kort gratis beschikbaar voor zorgorganisaties en opleiders. Via een online portal kunnen zij toegang krijgen tot al het lesmateriaal.

Leven lang ontwikkelen

Juliet ten Brink is de prijswinnaar over 2022 van de TvZ Kennistoets. Treed jij in haar voetsporen?