Home Tags Opleiding

opleiding

Opleiding

Dossier Continuïteit van zorg | Bruggen bouwen met onderwijs

Het LUMC kent het programma Academische Verpleegkunde, met als centraal thema continuïteit van zorg. Het programma kan niet volledig zijn zonder integratie in het onderwijs.

TvZ-dossier: verpleegkundige theorieën

Veel verpleegkundige theorieën stammen niet uit deze eeuw. Toch kunnen de belangrijkste nog altijd waardevol zijn voor de beroepspraktijk en verdienen ze daarom aandacht in de opleiding. Lees in het nieuwste TvZ-dossier waarom.
Opleiding

Dossier Verpleegkundige theorieën | ‘Weten wáárom je iets doet’

‘Theorieën helpen verpleegkundigen boven het verrichtingenniveau uit te stijgen’, zegt Evelyn Finnema.
Opleiding

Dossier Verpleegkundige theorieën | Betty Neuman: het belang van balans

Betty Neuman benadrukt in haar theorie het belang van de interactie met onze omgeving, het belang van preventie en het belang van interprofessioneel werken.
Opleiding

Dossier Verpleegkundige theorieën | Nog steeds zinvol

Kennis over de belangrijkste verpleegkundige theorieën verdient nog altijd een stevige plek in het curriculum van onze hbo-v’s.
Opleiding

Student | Een leven lang leren

Marit Smulders onderzocht hoe een ziekenhuis continue professionele ontwikkeling (CPO) vormgeeft en wat verpleegkundigen nodig hebben om een leven lang te leren.
Opleiding

TvZ Kennistoets: Interprofessionele academische leerwerkplaatsen

Studenten van verschillende zorgopleidingen lopen samen stage en volgen gezamenlijk stage-onderwijs bij de interprofessionele academische leerwerkplaats Amsterdam-Zuidoost.
Persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

TvZ Kennistoets: BN2020-competenties in de praktijk

Hoe benutten verpleegkundigen die zijn opgeleid volgens Bachelor of Nursing 2020 hun competenties in het dagelijkse werk.
Verpleegkundig leiderschap

TvZ Kennistoets: Leiderschapscompetenties laatstejaarsstudenten

Het is belangrijk dat aankomende hbo-v-verpleegkundigen leiderschapsvaardigheden aanleren. Hanzehogeschool Groningen onderzocht daarom in welke mate haar laatstejaarsstudenten leiderschapscompetenties hebben.
Kwaliteit

Dossier Goede voorbeelden V&V | Samen stage lopen

Méér studenten nóg beter opleiden. Met dat doel zetten de verpleegafdelingen van het UMCG zogenoemde leerafdelingen op. Werkbegeleiders hebben er de tijd én ze stimuleren samenwerking tussen studenten.