Home Auteurs Posts van Henk Rosendal

Laatste artikelen van deze auteur

Interview Harm van Noort: ‘De kracht van combinatiefuncties’

Elke verpleegkundige zou ongeveer 25 procent van de tijd moeten besteden aan niet-direct patiëntgebonden werk, zoals onderzoek of een verpleegkundige adviesraad. Daar pleit verpleegkundig wetenschapper Harm van Noort voor.

Richtlijnen | Mantelzorg

De Richtlijn Mantelzorg helpt verpleegkundigen te reflecteren op hoe zij mantelzorgers het best kunnen ondersteunen.

Hoofdredactioneel | Preventie de sleutel

Wat een luxe: een actueel opleidingsprofiel voor bachelor-opgeleide verpleegkundigen. Het dossier in deze TvZ is er geheel aan gewijd.

Richtlijnen | Zorgmijding

Iemand kan afzien van zorg terwijl die mogelijk wel nodig is. Wat zegt de richtlijn Signalering en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn?

Interview | Robbert Gobbens: ‘Prof in professionalisering’

Een professional is iemand die zich in elk geval ontwikkelt op het vlak van toewijding, vakbekwaamheid en lerend, samenwerkend en onderzoekend vermogen. Aldus Robbert Gobbens.

Populaire artikelen