Home Tags Ziekenhuiszorg

ziekenhuiszorg

Symposium innovatiekracht

Innovatiekracht vergroten bij verpleegkundigen, binnen het team, in de patiëntenzorg, het onderzoek en onderwijs. Hoe doe je dat? Bezoek op donderdag 24 november het jaarlijks verpleegkundig symposium van Amsterdam UMC.

Beslissing valt deze week voor Integraal Zorgakkoord

Gespannen wordt deze week uitgekeken naar de reactie van partijen op het voorlopige Integraal Zorgakkoord. Beroepsvereniging V&VN heeft het concept van VWS voorgelegd aan de leden. Huisartsen stemmen mogelijk tegen, brancheverenigingen voor ziekenhuizen en umc’s zijn wel akkoord.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Marga Hoogendoorn over zorgzwaarte op de intensive care.

Dossier Samen beslissen | Hulpmiddelen

Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om het samen beslissen-proces te structureren en ondersteunen. Verpleegkundigen kunnen deze ook gebruiken of onder de aandacht brengen van patiënten.

NVZ: ‘Van alle poliklinische zorg is 28% digitale zorg’

Meer dan een kwart van alle poliklinische zorg vond digitaal plaats in het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit de nieuwste Factsheet Digitale Zorg van de NVZ, de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen.

Onderzoek | Verpleegsensitieve uitkomsten systematisch prioriteren

Verpleegsensitieve uitkomsten prioriteren voor het toepassen van kwaliteitsverbetering: op basis waarvan doen verpleegkundigen dat? Zuyderland Medisch Centrum heeft het onderzocht.

Minder stress met muziek

Een muziekinterventie kan een alternatief voor medicatie zijn bij het streven iemands stress te verminderen.

Chronische pijn na operatie voorspellen: wat zijn alarmsignalen?

Welke vroegtijdige signalen kunnen de ontwikkeling van chronische pijn na een operatie voorspellen? Op die vraag vonden Nederlandse en Duitse onderzoekers het antwoord. Orthopedische chirurgie, preoperatief gebruik van opioïden, pijn die twee weken na de operatie bleef aanhouden en pijnlijke koude prikkels blijken de belangrijkste alarmsignalen.

De wijkverpleging kan deze handelingen beter laten

Wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk doen diverse handelingen die ze beter kunnen laten, blijkt uit een inventarisatie van passende zorg. Op de website van V&VN deelt wijkverpleegkundige en uitvoerend onderzoeker Benjamin Wendt 5 voorbeelden. Ook verpleegkundigen die in ziekenhuizen werken kunnen met diverse instrumenten ontdekken welke handelingen niet nodig of zelfs schadelijk zijn.

Student | In het ziekenhuis liggen

Eva Vlasveld won in november 2021 de Meyboom Scriptieprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt voor verpleegkundig onderzoek in het Erasmus MC. Ze schreef de scriptie in opdracht van Erwin Ista.