Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Continuïteit medisch-generalistische ouderenzorg

gerben
VVT-instellingen kunnen de capaciteitsproblemen in de medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliëntgroepen tegengaan door regionaal samen te werken. Veelbelovende initiatieven zijn triage en taakherschikking, aldus onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management.
FOTO: Fotolia / Barabas Attila

Onvoldoende zorgverleners voor een almaar toenemend aantal cliënten. Het is een bekend verhaal: vanwege het stijgende aantal kwetsbare ouderen en de stokkende instroom van (medisch) geschoold personeel in de ouderenzorg staat de medisch-generalistische zorg voor deze groep onder druk. Nu en in de komende decennia. Veel verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen) ervaren problemen in de organisatie van deze zorg.

Andere organisatie

Hoe de capaciteitsproblemen op te lossen? Het vorige kabinet heeft werk gemaakt van regionale samenwerking in de ouderenzorg. Binnen het traject Duurzame Medische Zorg gingen VVT-instellingen aan de slag met regionale initiatieven om de medisch-generalistische zorg aan ouderen anders te organiseren. Onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management hebben een aantal daarvan onder de loep gelegd.

Hun actieonderzoek toont aan dat regionale samenwerking tussen zorginstellingen op vele manieren kan worden bevorderd. Veelbelovende initiatieven zijn triage en taakherschikking: gezamenlijke avond-nacht-weekenddiensten en sterkere samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Instellingsbelang

De onderzoekers vonden ook factoren die regionaal samenwerken binnen de ouderenzorg bemoeilijken. ‘Bestuurders en zorgprofessionals in de ouderenzorg handelen vaak vanuit het instellingsbelang en dit is niet altijd in het belang van alle kwetsbare ouderen in een regio’, zegt onderzoeker Jitse Schuurmans.

Samenwerkingen bij initiatieven om de zorg anders te organiseren, blijven bovendien veelal kleinschalig en kwetsbaar. De opschaalbaarheid van dergelijke initiatieven is vooralsnog gering. Koppeling tussen zorgdomeinen – langdurige zorg, acute zorg en maatschappelijke ondersteuning – ontbreekt vaak. Dat belemmert meer vergaande samenwerking.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen aanbevelingen om de ontwikkeling naar intensievere samenwerking in de medisch-generalistische zorg te borgen. Zo zouden regiovisies verder kunnen worden ontwikkeld en ingebed. Het zou ook nuttig zijn als wordt gewerkt aan een regionaal kwaliteitskader. Verder zouden wettelijke beperkingen op samenwerking kunnen worden weggenomen.

De rapportage Duurzame Medische Zorg in de Regio wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Hier vind je het rapport, inclusief de aanbevelingen.