Home Uitgelicht Pagina 3

Uitgelicht

Opleiding

Nieuw: PD gezondheid en welzijn

Beroepsgerichte professionals, zoals verpleegkundigen en sociaal werkers, kunnen sinds kort een doctoraatstraject volgen in het domein gezondheid en welzijn.
Beleid

Nieuwe bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen

In een experiment werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan nieuwe bekostiging van wijkverpleging door het gebruik van cliëntprofielen. Deze profielen geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken.
Opleiding

BN2030: nieuwe Bachelor of Nursing gereed

Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2030 (BN2030) is gereed. Het wordt op 31 oktober a.s. online gepresenteerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV).

Column Hugo Schalkwijk | Traditie van actievoeren

‘Agenten verdienen weinig, verpleegkundigen nog minder. De tijd is rijp voor actie!’ Met deze woorden in de Volkskrant ontketende verpleegkundige Gaby Breuer in november 1988 een ongekende serie protesten, die we kennen als de Witte Woede.
Opleiding

Student | Positieve gezondheid bij dementie

Demi Quick onderzocht in Park Zuiderhout wat zorgprofessionals nodig hebben om gespreksvoering via het gespreksinstrument Positieve Gezondheid uit te voeren bij cliënten met dementie.
Persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

Column Ethiek | Hans van Dartel: Vrije arbeiders

In de Verenigde Staten werd in de negentiende eeuw een scherp onderscheid gemaakt tussen de vrije arbeider en de loonarbeider.

Richtlijn delier volwassenen en ouderen

Een nieuwe richtlijn ondersteunt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten bij de preventie, herkenning en diagnostiek van een delier bij volwassenen en ouderen in het verpleeghuis en de thuissituatie.
Beleid

Op weg naar een toekomstbestendige Wet BIG

Minister Kuipers heeft de Gezondheidsraad (GR) gevraagd advies uit te brengen over een toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Ook is hij van plan om de verplichte vermelding van het BIG-nummer te schrappen.
Verpleegkundig leiderschap

Column Corien Harder | Expert

Al een aantal jaren schrijf ik op deze plek dat verzorgenden en verpleegkundigen luider, duidelijker en vaker hun stem moeten laten horen. Speak up!
Verpleegkundig onderzoek

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Debbie ten Cate over gedragsverandering in de voedingszorg.