Home Uitgelicht Pagina 2

Uitgelicht

Herken licht verstandelijke beperkingen

Als verpleegkundigen mensen met licht verstandelijke beperkingen herkennen, zijn zij beter in staat de (on)mogelijkheden te erkennen en hun gedrag als zorgverlener hierop af te stemmen. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg.

Column | Ivon Hogendoorn

Goede afloop vieren

Onderzoek | Positief partnerschap van verpleegkundige en cliënt

De benadering van positieve gezondheid vraagt van verpleegkundige en cliënt een andere relatie: niet langer instrumenteel, maar een partnerschap. In een positief partnerschap stellen ze gezamenlijk vast wat voor de cliënt belangrijk is met het oog op gezond functioneren en welke ondersteuning daarvoor nodig is.

Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging

Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar om landelijke richtlijnen te ontwikkelen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Aan welke richtlijnen hebben deze zorgverleners eigenlijk behoefte op korte en lange termijn?

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Patricia Jepma.

Column | Cecile aan de Stegge

Dankbaar voor Wolly's verzamelwoede.

Onderzoek | De verpleegkundig onderzoeker aan bed

Verpleegkundig onderzoekers kunnen een brug slaan tussen verpleegkundige zorg en wetenschap. Toch bieden weinig ziekenhuizen deze functie. Isala wist de baan te implementeren. Ter inspiratie beschrijven we de lessons learned.

Kritisch bekeken | Nuchterbeleid rondom operaties

Verpleegkundigen onderzochten of er na tien jaar een verbetering is opgetreden in naleving van de richtlijnen over het nuchterbeleid voor operatie en wanneer de orale intake na de operatie herstart wordt.

Tips voor samen beslissen

Slaag jij erin de patiënt samen met jou te laten beslissen? Zo vergroot je de kans dat die tevreden is over de genoten zorg en zich aan de afspraken houdt.