Home Magazine Pagina 2

Magazine

Dossier Diversiteit | LHBT+

Meer dan 1 miljoen mensen (6% van de bevolking) zijn homoseksueel of lesbisch en minimaal 400.000 mensen zijn transgender.1 Deze mensen worden tot de LHBTI+-gemeenschap gerekend: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel. De + duidt aan dat mensen zich ook nog kunnen identificeren met andere seksuele voorkeuren.

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen: Diversiteit

Deze aflevering van TvZ kent het dossier Diversiteit, met een aantal verschillende invalshoeken, die moeiteloos uitgebreid hadden kunnen worden met andere.

Column Cecile aan de Stegge | Meer mannelijke verpleegkundigen

Tien jaar geleden, op 16 maart 2012, promoveerde ik aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Gekkenwerk. De ontwikkeling van het psychiatrisch verpleegkundig beroep in Nederland, 1830-1980.

Witboek verpleging en verzorging 2022

Tegenwicht bieden aan negatieve berichtgeving in media over verplegen en verzorgen. Met dat doel voor ogen is het Witboek van de verpleging en verzorging 2022 samengesteld.

Winnaar TvZ-publicatieprijs 2022

Angela Langerak heeft de TvZ-publicatieprijs 2022 gewonnen met haar artikel over zelfmetingen bij patiënten met myasthenia gravis (TvZ 2 2021).

Onderzoek | Ervaringsgericht samenwerken in de ouderenzorg

Ouderenzorg vraagt om goed samenspel tussen formele en informele zorgverleners. Een ervaringsgerichte interventie, waarin (in)formele zorgverleners in het perspectief treden van een oudere hulpbehoevende, blijkt een impuls te kunnen geven.

Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Stoom uit je oren

We zitten in het staartje van ‘corona’. Tenminste, dat hoop ik. Een goed moment om terug te kijken. Heb ik iets geleerd? Ja! Van alles! Neem de vaccinatiekwesties. Ik heb weer eens gemerkt hoe lastig het is om een goed gesprek te voeren als er ‘stoom uit je oren komt’.

Column Jacqueline de Leeuw | Gezonde meethouding

Verpleegkundigen en verzorgenden meten en registreren zich suf. Hierover wordt veel gezucht en geklaagd. De komst van het digitale werken lijkt de beleving hiervan negatief te beïnvloeden. Hoe zit dat nu?

Onderzoek | Professionele integriteit in de verpleegkunde

Hoe vaak en op welke manieren geven voorvallen in de verpleegkunde aanleiding tot reflectie op professionele integriteit? Deze vraag is beantwoord met een deskresearch aan de hand van uitspraken door de tuchtrechter in Zwolle.

Kritisch bekeken | De Cardiologische Zorgbrug-studie

In deze studie onderzochten verpleegkundigen hoe ze heropname en overlijden binnen 6 maanden bij kwetsbare oudere patiënten met een hartinfarct of hartfalen konden verminderen door gebruik te maken van de Cardiologische Zorgbrug (CBZ).