Home Magazine Pagina 2

Magazine

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Harm van Noort over preoperatieve voedingszorg. 

Patiëntenstroom coördineren

Het Radboudumc heeft een centraal overzicht van de beschikbare en bezette bedden dankzij Real Time Demand and Capacity-management. Alle verpleegkundigen zijn getraind in het gebruik van de methodiek.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Zinvolle zorg

Goede zorg is zorg die ertoe doet, veilig is en aansluit aan bij de wens van de patiënt.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Mireille Dekker waarin wordt onderzocht hoe de programma's van de contactpersonen infectiepreventie kunnen worden verbeterd in de ziekenhuizen. 

Column Jacqueline de Leeuw | Collegiale gesprek

In tijden van personeelstekort in de zorg wordt veel gesproken over meer ‘handen aan het bed’. Alsof dat dé oplossing is.

Uitgelicht | Essentiële competenties in het verpleeghuis

Verpleegkundigen onderzocht welke competenties vereist zijn bij het faciliteren van de ontwikkeling van een Effectieve werkplekcultuur EWPC.

Leven lang ontwikkelen

Juliet ten Brink is de prijswinnaar over 2022 van de TvZ Kennistoets. Treed jij in haar voetsporen?

Student | Succesvolle triage in verpleeghuis

Claudia van Dam onderzocht in 2021 en 2022 het gebruik van een triageformulier in een verpleeghuis.

Uitgelicht | Rebels leiderschap

Deze studie heeft als doel de ervaringen van verpleegkundigen met rebelse verpleegkundige leiderschapspraktijken in beeld te brengen vanuit het leadership-as-practice-perspectief.

Column Ethiek | Arjan van Os: Reflecteren: moet dat?

‘Reflecteren… moet dat alweer?’ Dat is een vraag die ik weleens van studenten krijg. ‘Het is tijdrovend en wat levert het op?’