Home Magazine Pagina 3

Magazine

Beleid

Uitgelicht | Verantwoord antibioticagebruik

Deze studie onderzocht welke activiteiten, zoals voorgesteld door de internationale verpleegkundige organisaties, verpleegkundigen in de directe patiëntenzorg uitvoeren bij antibioticagebruik.
Kwaliteit

Column Marie-Josée Smits | Delicaat evenwicht

Als gespreksleider moreel beraad hoor ik regelmatig over dilemma’s: zoektochten naar een evenwicht tussen veiligheid en menswaardigheid. Dan blijkt steeds weer dat een oplossing om beide te respecteren, alleen kan worden gevonden door je te verdiepen in de unieke behoeften en waarden van een cliënt.
Verpleegkundig onderzoek

Student | Bewust stoppen met eten en drinken

Silvie van de Ven onderzocht binnen een team technische thuiszorgverpleegkundigen wat zorgverleners op alle niveaus nodig hebben om passende zorg te geven aan cliënten die er bewust voor kiezen te stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.
Beleid

Winst halen met (minder) verslaglegging

Wanneer is verpleegkundige verslaglegging functioneel en wanneer niet?
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Concept aanpassen voor de toekomst

Een langdurige relatie tussen patiënt en zorgverlener wordt steeds minder vaak mogelijk. Dat dwingt ons het concept continuïteit van zorg opnieuw betekenis te geven.
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Psychosociale zorg in de keten

Bij een patiënt na een beroerte moeten zorgverleners zich niet alleen richten op wat zij zelf doen. Ze dienen ook aandacht te hebben voor de andere zorgmomenten in het revalidatieproces én het dagelijks leven van de patiënt.
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Wetenschap op de werkvloer

‘Goede zorg begint en stopt niet bij de deuren van ons ziekenhuis. Goede zorg leveren we samen met alle organisaties en mensen om ons heen.’ Dit bewustzijn is binnen het LUMC breed aangewakkerd met het programma Academische Verpleegkunde.
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Bewegingsgerichte zorg

Continuïteit in de zorg rondom bewegen is belangrijk om functieverlies van ziekenhuispatiënten tegen te gaan. Bewegingsgerichte zorg voorkomt dat iedere verpleegkundige een eigen aanpak hanteert.
Beleid

Column Hugo Schalkwijk | Mannenbroeders

Ruim 100 jaar geleden werd de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging (NVV) opgericht.
Opleiding

Dossier Continuïteit van zorg | Bruggen bouwen met onderwijs

Het LUMC kent het programma Academische Verpleegkunde, met als centraal thema continuïteit van zorg. Het programma kan niet volledig zijn zonder integratie in het onderwijs.