Home Magazine Pagina 3

Magazine

Kwaliteit

Dossier Goede voorbeelden V&V | Spil in transitiezorg

De zorg in de overgangsfase van kind naar volwassene verloopt vaak met vallen en opstaan. Hoe organiseert een ziekenhuis deze transitiezorg goed voor jongeren met chronische aandoeningen? Een project geeft het antwoord.
Kwaliteit

Dossier Goede voorbeelden V&V | Duale aansturing

Twee kapiteins op één schip, dat werkt niet, zo wordt gezegd. Bij duale aansturing in de wijkverpleging, een initiatief van Thuiszorg West-Brabant, staan wél twee personen aan het roer: een wijkverpleegkundige en zorgmanager.
eHealth / Technologie

Dossier Goede voorbeelden V&V | Hartzorg op afstand

Hoe werkt hartzorg op afstand in de praktijk? Loes Bulle-Smid en haar onderzoeksteam beschreven het goede voorbeeld van Isala tot in detail. ‘Andere ziekenhuizen kunnen dit gebruiken als inspiratie.’
Verpleegkundig onderzoek

De Meetlat | Literatuuronderzoek

Hoe kies je de juiste methodiek voor een literatuuronderzoek
Beleid

Interview Roger Ruijters | Een nieuw ecosysteem

Laat wijkzorg en verpleeghuiszorg naar elkaar toegroeien. Roger Ruijters vertelt over de initiatieven van Envida, de organisatie waarvan hij bestuursvoorzitter is.
Kwaliteit

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Het juiste design

Verpleegkundige handelingen zijn vaak nog onvoldoende onderbouwd. Gelukkig zijn verpleegkundig onderzoekers steeds meer in de weer hard bewijs te leveren om te bepalen of een verpleegkundige interventie effectief is.
Opleiding

Nieuw: PD gezondheid en welzijn

Beroepsgerichte professionals, zoals verpleegkundigen en sociaal werkers, kunnen sinds kort een doctoraatstraject volgen in het domein gezondheid en welzijn.

Column Hugo Schalkwijk | Traditie van actievoeren

‘Agenten verdienen weinig, verpleegkundigen nog minder. De tijd is rijp voor actie!’ Met deze woorden in de Volkskrant ontketende verpleegkundige Gaby Breuer in november 1988 een ongekende serie protesten, die we kennen als de Witte Woede.
Opleiding

Student | Positieve gezondheid bij dementie

Demi Quick onderzocht in Park Zuiderhout wat zorgprofessionals nodig hebben om gespreksvoering via het gespreksinstrument Positieve Gezondheid uit te voeren bij cliënten met dementie.
Persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

Column Ethiek | Hans van Dartel: Vrije arbeiders

In de Verenigde Staten werd in de negentiende eeuw een scherp onderscheid gemaakt tussen de vrije arbeider en de loonarbeider.