Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

VWS vervolgt (Ont)regel de zorg, wat kunnen verpleegkundigen verwachten?

Gratis te volgen trainingen om de regeldruk in jouw organisatie te verminderen, meer geld naar projecten tegen regeldruk en verpleegkundigen die al ‘ontregelen’ ervaringen laten uitwisselen. Dat zijn enkele plannen van VWS in de strijd tegen onnodige administratie. Het ministerie belooft ook zelf alerter te zijn op regeldruk.
Foto Pixabay

Eind 2020 bleek de ervaren regeldruk onder zorgverleners voor het eerst in jaren licht gedaald. Het programma (Ont)Regel de zorg, met schraplijsten, lokale schrapsessies, Ontregel-labs van Vilans en advies van ontregelteams begon zijn vruchten af te werpen, schrijft minister Helder van VWS in een Kamerbrief. Maar: lang niet alle zorgverleners ervaren dat zo. Bovendien hebben sindsdien nieuwe wetten en regels als de Wet zorg en dwang  meer administratieve last gebracht. En nog steeds scoort Nederland relatief slecht op ‘administratieve efficiëntie’ (verminderen van bureaucratie).

‘VWS moet ook zelf regeldruk verminderen’

Er is dus meer nodig in de strijd tegen regeldruk, concludeert de minister. Ze komt met 4 actiepunten voor het vervolg van (Ont)Regel de Zorg tot 2025. Ze steekt daarbij ook de hand in eigen boezem. Het ministerie moet zorgen dat nieuwe wetten en regels zo min mogelijk administratieve lasten meebrengen. Dat helemaal voorkomen is onmogelijk, geeft de minister toe. Ze belooft wel de effecten ten aanzien van regeldruk standaard mee te nemen bij de afweging om een wet wel of niet in te voeren.

Inspraak verpleegkundigen

Verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen in een panelgesprek aangeven wat voornemens van VWS voor hen in de praktijk waarschijnlijk betekenen qua administratieve lasten. ‘Hun inschatting weegt daarbij zwaar’, schrijft de minister. ‘Ik beperk mij niet tot nieuwe wet- en regelgeving. Ook waar het gaat om het huidige, reeds geldende totaal van wetten en regels ga ik actief op zoek naar mogelijkheden tot versimpeling en versoepeling.’

Praktische ondersteuning

Bij diverse zorgorganisaties is, bijvoorbeeld in het kader van (Ont)Regel de zorg, op papier al veel bureaucratie verminderd. In de praktijk is dat nog niet altijd te merken. Een van de redenen is dat sommige zorgorganisaties elkaar eisen blijven stellen die eigenlijk niet meer nodig zijn, schrijft de minister. Om dit te veranderen komt er meer praktische ondersteuning en er komen verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld rondom inkoopbeleid en het aanvragen van hulpmiddelen bij zorgverzekeraars.

Meer instrumenten

Ook komt de minister met diverse instrumenten om de regeldruk in de zorgorganisatie zelf te verminderen. Die is namelijk 70% van alle administratieve lasten voor zorgverleners. Deze instrumenten zijn:

  • E-learning en training tot ‘ontregelaar’. Hiermee kunnen zorgverleners en beleidsmedewerkers methodieken leren om bureaucratie te verminderen. Daarin leren ze ook hoe hun kennis daarover te delen met werkvloer en bestuur. Ook in opleidingen moet overigens meer aandacht zijn voor dit thema, vindt de minister.
  • Subsidieregeling lokale ontregelprojecten. Deze start waarschijnlijk in september 2022. De minister: ‘Ik bied in de regeling nadrukkelijk ruimte voor projecten die zich richten op vermindering van regeldruk die voortkomt uit de stapeling van inkoop- en verantwoordingseisen in verschillende domeinen.’ Projectkosten worden voor maximaal 75% vergoed, er is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar.
  • Organiseren en ondersteunen van een netwerk van lokale ontregelaars
  • Faciliteren van een bestuurlijk netwerk voor ontregelen in de eigen organisatie

Loket regeldruk

[Ont]Regel de Zorg heeft al een online loket waar zorgverleners signalen, knelpunten en vragen kunnen neerleggen op het gebied van regeldruk in de zorg. Minister Helder roept zorginstellingen op om zelf naar dit voorbeeld een lokaal loket te openen voor medewerkers. Ze wil bovendien bestaande initiatieven als dit loket en de praktische ondersteuning meer bekend maken bij zorgverleners, in samenwerking met bijvoorbeeld beroepsverenigingen.

Lees hier de volledige Kamerbrief met het actieprogramma over (Ont)Regel de Zorg 2022-2025