Home Tags Preventie

preventie

Preventie

Dossier Verpleegkundige theorieën | Florence Nightingale

Het is de taak van de verpleging de patiënt in de beste toestand te brengen om de natuur op hem te laten inwerken, aldus Florence Nightingale.
Beleid

Dossier Duurzame verpleegkundige | Verpleegkundigen voor de planeet

Teddie Potter is als hoogleraar in Minnesota internationaal actief op het gebied van planetaire gezondheid, een relatief nieuw concept waarin (bevorderen van) de gezondheid van de aarde centraal staat. Welke rol kunnen verpleegkundigen hierbij spelen volgens haar?

Dossier Zelfdoding | Training in preventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de Nederlandse organisatie voor preventie van suïcide. De missie: een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie heeft een training in suïcidepreventie ontwikkeld voor zorgverleners.