Home Tags COVID-19

COVID-19

Onderzoek | Covid19-patiënt op ic: digitaal nazorggesprek

Is het haalbaar dat ic-verpleegkundigen digitale nazorggesprekken voeren met patiënten die vanwege Covid-19 op de ic hebben verbleven én met hun familieleden? En wat zijn de opbrengsten?

Kritisch bekeken | Covid-19 in de wijkverpleging

Met deze studie onderzochten verpleegkundigen wat de impact was van Covid-19 op de wijkverpleging.

Kritisch bekeken | Covid-19: langetermijngevolgen in verpleeghuizen

Verpleegkundigen kregen met deze studie inzicht in de langetermijngevolgen van de Covid-19 pandemie voor bewoners, familieleden en medewerkers in verpleeghuizen.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: ‘Een lange nasleep’

Dit redactioneel schrijf ik twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie in Nederland. Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn geweest voor burgers, zorgprofessionals, de economie en het maatschappelijk leven.

‘Verpleging, laat bescheidenheid varen en voorkom nieuwe drama’s’

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kraakt harde noten in het eerste deelrapport over de aanpak van de coronacrisis. Als verpleging kunnen we ook lessen trekken uit de conclusies.

Interview | Hugo Schalkwijk over het geheugen van de verpleegkunde

Hugo Schalkwijk wil dat de maatschappij zich de coronacrisis straks ook herinnert als een tijd vol verpleegkundige verdiensten. Daarom moeten we die nú vastleggen.

Panel V&V | Reactie organisaties op coronacrisis

Hoe reageerde hun organisatie in de beginfase van de coronacrisis? Over het algemeen snel en adequaat, zo oordelen deelnemers aan het Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

Student | Geraakt door de Covid-19-pandemie

Demi van den Broek onderzocht de ervaringen met werken tijdens de Covid-19-pandemie. Dat deed ze bij verpleegkundigen van Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie-volwassenen groep 1 en 2 van Reinier van Arkel.

Zorgorganisatie opent coronatestlocatie voor medewerkers

Medewerkers van Amstelring kunnen sinds woensdag 24 november terecht op een coronatestlocatie van hun eigen zorgorganisatie. Dat biedt hun de mogelijkheid zich op elk gewenst moment te laten testen dicht bij hun werk.

Column Ethiek | Bart Cusveller

Morele uitdagingen