Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nascholingsoffensief palliatieve zorg: verpleegkundigen krijgen diverse educatie

Twee derde van alle zorgverleners voelt zich onvoldoende geschoold in palliatieve zorg, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Zij krijgen nu meer mogelijkheden zich te ontwikkelen: het KWF en diverse organisaties en centra voor palliatieve zorg investeren in nascholing.
Foto LPETTET / Getty Images / iStock

Palliatieve zorg is geen standaardonderdeel van opleidingen in de zorg zoals de hbo-v en mbo-v. ‘En dat terwijl iedere zorgverlener te maken krijgt met patiënten in de palliatieve fase. Juist voor deze groep patiënten kan zorg uitdagend zijn, door onder meer comorbiditeit, de benodigde interdisciplinaire samenwerking en capaciteitsproblematiek’, schrijven de investerende partijen.

Dat bijna twee derde van de zorgverleners verdere scholing wil in palliatieve zorg blijkt uit dit Nivel-onderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. De meest genoemde scholingsinteresses:

  • De zorg bij psychische, sociale en spirituele problemen,
  • Het herkennen van de zorgbehoeften,
  • Proactieve zorgplanning,
  • Morele dilemma’s en ethische kwesties,
  • Rekening houden met verschillende culturele opvattingen of communicatiestijlen.

Investering in educatieprogramma

Het KWF investeert daarom 1 miljoen euro in het driejarige educatieprogramma Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker. Het Amsterdam UMC voert dit programma uit namens het platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). Ook Palliatieve Zorg Nederland, de academische Expertisecentra Palliatieve zorg en CAREND, centra voor onderwijs over palliatieve zorg, zijn betrokken.

Effect breder

Weliswaar is het programma dat een investering krijgt gericht op oncologie, maar het effect moet breder zijn. Alle zorgverleners van alle specialismen moeten voldoende basiskennis palliatieve zorg kunnen krijgen.

Verankeren in onderwijs

Dat willen de partijen bereiken door docenten die lesgeven op bijvoorbeeld mbo-v en hbo-v te helpen palliatieve zorgonderwerpen structureel te verankeren in het onderwijs. Het gaat dan niet alleen om zorg op fysiek gebied, maar juist ook op psychisch, spiritueel en sociaal gebied.

Gastenpool

Zorgverleners die lesgeven over palliatieve zorg krijgen specifieke didactische vaardigheden aangereikt zodat ze effectiever studenten bereiken. ‘Een voorbeeld hiervan is een Gastenpool waarin zorgverleners, patiënten en naasten/nabestaanden die hun ervaringen willen delen, gevraagd kunnen worden voor het geven van gastlessen. Ook deze gastdocenten worden geschoold, zodat ook zij hun didactische vaardigheden kunnen aanscherpen. Het programma werkt toe naar een docentenpoule van 420 docenten en het zo snel mogelijk nascholen van zoveel mogelijk zorgverleners, met uiteindelijk landelijke dekking.’

Meer informatie over het zogenoemde nascholingsoffensief palliatieve zorg, met interviews met betrokken specialisten staat op Palliaweb.