TvZ magazine nr. 5, 2017

  Dossier Positieve gezondheid | Het stimuleren van de eigen regie van de patiënt | Interview met Hester Vermeulen. Zij wil bewustwording op gang brengen | TvZ-symposium over verpleegkundigen en palliatieve zorg | Lean management in de zorg | Rubriek Leiderschap met Anne Eskes

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Nederland is in de ban van positieve gezondheid, net als het dossier van deze TvZ. Het concept sluit goed aan op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij we volgens de koning in zijn troonrede gewend moeten raken aan een participatiemaatschappij, in plaats van te willen blijven leven in een verzorgingsstaat.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: Stijgende pensioenleeftijd geeft zorgen, Nederlander heeft meeste vertrouwen in verpleegkundige, Baangarantie in de ouderenzorg, Wijkverpleegkundige krijgt extra ondersteuning bij dementiezorg

  Column | Dorin van Oss

  Als verpleegkundige en bestuurslid van V&VN Opleiders neem ik deel aan een rondetafelbijeenkomst, wij brainstormen over hoe de zorg er in 2020 uit zal zien en de daarbij behorende rol van de verpleegkundige.

  Dossier Positieve gezondheid | Positieve gezondheid als stip op de horizon

  In Nederland is een sterke tendens om het concept Positieve gezondheid als uitgangspunt te gebruiken voor het handelen van professionals in de gezondheidszorg.

  Dossier Positieve gezondheid | De bedoeling van de cliënt centraal

  De visie van Positieve gezondheid slaat steeds breder aan, óók bij de burger zelf. Dat merkt Chantal Walg, adviseur en trainer Anders gezond. ‘Steeds meer mensen willen kijken naar wat hen gezond houdt en cliënten houden het liefst zelf de regie over hun situatie.’

  Dossier Positieve gezondheid | De stand van zaken: Voorhoede ziet vooral kansen

  Het Institute for Positive Health (IPH) inventariseerde in 2015-2016 de stand van zaken in Nederland rond Positieve gezondheid. Er is veel animo voor het concept bij een voorhoede van mensen en organisaties. Zij zien vooral kansen en mogelijkheden, door de brede kijk op gezondheid.

  Dossier Positieve gezondheid | Lector GGZ kritisch over nieuwe definitie gezondheid van Machteld Huber

  Niemand in de zorg is het ontgaan dat arts-onderzoeker Machteld Huber een nieuwe definitie van gezondheid heeft voorgesteld. Jaap van der Stel, lector GGZ aan de Hogeschool Leiden, is kritisch. Hij komt met een alternatief.

  Dossier Positieve gezondheid | Positieve gezondheid op een ggz high intensive care

  In dit artikel zoomen we in op een onderzoek op de HIC-afdeling van een ggz-instelling in Noord-Brabant. Komt de huidige werkwijze overeen met het gedachtegoed van Positieve gezondheid en wat zijn de ervaringen van de zorgverleners hiermee?

  Column | Bart Cusveller

  Wanneer je te maken krijgt met een ethische kwestie, is de eerste vraag meteen een lastige: waar te beginnen? Moet je gelijk grijpen naar moreel beraad, ethische consultatie, of ethische commissie?

  Interview | Hester Vermeulen

  Hester Vermeulen is sinds 1 juli 2016 hoogleraar Verplegingswetenschap in Nijmegen. Daarvoor was zij senioronderzoeker bij het AMC en lector Perioperatieve zorg bij de Hogeschool van Amsterdam.

  Student | ‘Ik zoek de spanning op’

  In deze rubriek komen aankomend beroepsbeoefenaars aan het woord. Dit keer: Lindsay Ekkel: ze wil graag in een ziekenhuis werken, maar komt er nu tijdens haar studie achter dat ze andere vakgebieden ook heel interessant vindt.

  Symposium Verpleegkundigen en palliatieve zorg

  In 2004 organiseerden het VUmc en TvZ voor het eerst samen een symposium voor verpleegkundigen. Het werd een jaarlijkse traditie waaraan sinds 2015 ook het AMC meedoet. Dit jaar is het thema palliatieve zorg. Voor welke uitdagingen komt de verpleegkundige in het ziekenhuis daarbij te staan?

  Escaperoom als leermiddel, kan dat?

  In dit artikel laten we zien hoe een escaperoom daadwerkelijk bijdraagt aan het leren van medewerkers over het thema vrijheid.

  Column | Rob Keukens

  Het totale vermogen van de rijkste 62 mensen ter wereld is sinds 2012 met vijfhonderd miljard dollar gegroeid naar maar liefst 1760 miljard dollar.

  Opinie | Bewijshype in het onderwijs

  Peter Bakens : Afgelopen zomer nam ik, met af en toe lichtrode oortjes, kennis van een van de recente adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) (2017).

  Collega | Kinderoncologie in Kenia

  Verpleegkundig specialist Sanne Melman gaat voor Stichting Doctor 2 doctor ongeveer één keer per jaar naar Kenia. Daar geeft ze scholing aan kinderverpleegkundigen op een oncologieafdeling.

  Lean management in de zorg: Goede doorstroming op de HCK

  Elke patiënt die naar de hartkatheterisatiekamers gaat, heeft de juiste infuuscanule in de juiste arm. Projectleider Arwen Naber vertelt hoe het project heeft geholpen om veiligheidsrisico’s en tijdverlies te voorkomen.

  Leider | ‘Ik ben nu meer gefocust’

  In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Anne Eskes: ‘Ik vind het heel mooi om te zien dat iedereen in deze leergang echt de zorg wil verbeteren.’

  Onderzoeksbespreking | Zelfmanagement ondersteunen op maat

  Eikelenboom en collega’s onderzochten of op-maat-ondersteuning van zelfmanagement helpt om patiënten te activeren. Met beperkt resultaat, maar dat kan worden verklaard door vertekening in de studie. Onderzoeker Gerrie Bours legt uit waarom.

  Samenwerken met mantelzorgers in de thuiszorg: ‘Het gaat niet vanzelf!’

  Thuiszorgorganisatie Haagse Wijk- en Woonzorg implementeerde in 2015 een programma waarin medewerkers werden getraind om het gesprek aan te gaan met cliënten en mantelzorgers. Maar na de implementatie bleek vooral het samenwerken met mantelzorgers nauwelijks te zijn opgepakt. Kwaliteitsadviseur Johan van Eeden onderzocht waarom.

  Het betrekken van naasten bij zelfmanagement

  Hoe wordt in zelfmanagementprogramma’s aandacht besteed aan naasten? En wat zijn de visie en ervaringen van zorgvragers, hun naasten en de professionals met het betrekken van de naasten in het zelfmanagementproces?

  Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Nienke Langebeek, Jeroen Dikken en Louise van Galen