TvZ magazine nr. 3, 2018

  Dossier Complementaire Zorg | Interview met Anne-Mei The over een sociale benadering van dementie | De wijkkliniek | TvZ Publicattieprijs: Mark van Veen schreef het winnende artikel over nieuwe methodiek | Preventie bij dementie | Wat kunnen we leren over de drug ‘Ice’ |

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Complementaire zorg.

  Nieuws| Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: werken in de zorg is steeds vaker een loopbaan, Adrienne Cullent-lezing, onderzoek naar jonge mantelzorgers, nieuwe verpleegkundige taal koppelt gegevens, technologische ontwikkelingen, het fotoverhaal

  Tuchtzaak | Voorwaardelijke schorsing voor te snel aangaan intieme relatie

  Een psychiatrisch verpleegkundige is twaalf maanden voorwaardelijk geschorst vanwege het aangaan van een intieme relatie met een ex-cliënte. 

  Interview | Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie

  Wie de drempel van de gezondheidszorg over gaat, houdt op mens te zijn en verandert in een verzameling oplosbare problemen.

  Dossier Complementaire Zorg | Op weg naar integratieve zorg

  De tijd dat complementaire zorg een hobby was van vriendelijke en goedwillende individuele verpleegkundigen is voorbij.

  Dossier Complementaire Zorg | Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg

  Uitwendige therapie is een vorm van antroposofische zorg die effectief lijkt te zijn, zo blijkt uit onderzoek.

  Dossier Complementaire Zorg | Fundament voor kennisontwikkeling

  Het zichtbaar maken van de effecten van complementaire interventies is een uitdaging voor iedere zorgverlener die dit wil integreren in haar praktijk.

  Dossier Complementaire Zorg | ‘Geïntegreerde zorg is onze missie’

  De missie van de V&VN-afdeling Complementaire Zorg is zichzelf op te heffen, zegt afdelingsvoorzitter Tejo Hylkema met veel gevoel voor ironie. 'Dat klinkt gek.

  Dossier Complementaire Zorg | Complementaire zorg bij pijn

  Pijn is een natuurlijk en nuttig verschijnsel dat waarschuwt voor schade of dreigende schade in het lichaam. Langdurige en ernstige pijn kan echter ook schadelijke gevolgen hebben. Complementaire zorg neemt pijn niet weg, maar kan helpen deze te verlichten.

  Dossier Complementaire Zorg | Opleiding verpleegkundige Complementaire Zorg van start

  Zowel in de curatieve zorg als in langdurige en palliatieve zorg is er een toemende vraag naar deskundigheid en behoefte aan scholing op het gebied van complementaire zorg.

  Column | Nannie Wiegman

  Huiswerk voor politiek en media

  TvZ – Publicatieprijs

  Op 14 mei jl. is de TvZ-Publicatieprijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar de verpleegkundige die de afgelopen twee jaar het beste artikel voor ons vakblad schreef. 

  Met het NSM kun je alles onderbouwen

  Ferdy Pluck is ooit begonnen als verzorgende en werkt nu als verpleegkundig specialist bij GGZ Centraal. Vorig jaar heeft hij de Neuman Systems Model Education Center Award gewonnen.

  Een nieuwe ‘ice-tijd’ in Australië

  De laatste twee jaar lijkt 'crystal meth', in Nederland de kop op te steken. Met het oog op ontluikend gebruik in Nederland zou de Australische ice-expertise weleens van pas kunnen komen.

  Onderzoek | Reminiscentiebenadering verbetert kwaliteit van leven mensen met dementie

  'Computer Animated Virtual Environment (CAVE)'  maakt geïndividualiseerde filmvoorstellingen van het leven van een bewoner met dementie.

  Onderzoek | Ouders bij medische visite: een waardevolle aanvulling

  In dit artikel wordt aan de hand van het project "Ouders bij de visite" inzicht gegeven op welke wijze verpleegkundigen van het Emma Kinderziekenhuis invulling geven aan een actieve samenwerking met ouders.

  Onderzoek | De WijkKliniek: zorg in de buurt voor kwetsbare ouderen

  In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze het concept hebben ontwikkeld, wat ouderen belangrijk vinden rondom acute zorg, welke evidence-based strategieën ze toepassen en hoe ze deze nieuwe vorm van acute ouderenzorg zullen evalueren.

  Student |’Bewuster omgaan met psychische gevolgen bij diagnose Barrett’

  Mirjam van der Ende onderzocht hoe hoog Barrett-patiënten hun risico op een slokdarmkanker inschatten.

  Onderzoek | Organisatorische en omgevingskarakteristieken van persoonsgerichte woonlocaties voor ouderen

  Het doel van dit onderzoek is om factoren te vinden die kenmerkend zijn voor persoonsgerichte intramurale ouderenzorg, waarbij zowel wordt gekeken naar organisatorische en omgevingsfactoren als naar kenmerken van de cliënten en medewerkers

  Onderzoek | Dementiepreventie, interventie en zorg

  Het verzamelen van het beste beschikbare wetenschappelijk bewijs voor preventie en behandeling van dementie, en het op basis daarvan formuleren van aanbevelingen voor de praktijk. 

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Mariska van Dijk en Everlien de Graaf

  De meetlat | Hoe transparantie van kosten leidt tot betere kwaliteit van zorg

  In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns, methoden of theorieën. Dit keer een methode voor het financiëren van verpleegkundige zorg die leidt tot betere uitkomsten.

  Column | Gert Olthuis

  'Interprofessioneel leren moet een prominente rode draad zijn binnen alle onderdelen van de artsenopleiding'