Home 2022

Laatste artikelen

Kritisch Bekeken | Wijkverpleegkundigen: werkdruk door documentatie

Deze studie moet inzicht geven in de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging met betrekking tot hun ervaren werkdruk door documentatie over de zorgverlening.

Student | In het ziekenhuis liggen

Eva Vlasveld won in november 2021 de Meyboom Scriptieprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt voor verpleegkundig onderzoek in het Erasmus MC. Ze schreef de scriptie in opdracht van Erwin Ista.

Kritisch bekeken | De verpleegkundige werkomgeving verbeteren

Verpleegkundigen deden onderzoek naar de evaluatie van de implementatie van het Professioneel Praktijk model (PPM) om de verpleegkundige werkomgeving te verbeteren, gebaseerd op de magnet-principes.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Linda Smit over het ouderenzorgprogramma's eerste lijn.

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Patiëntenparticipatie

De patiënt staat centraal in de dagelijkse zorg van zorgprofessionals. Vanuit deze professionals wordt vaak gedacht dat zij weten wat goed is voor de patiënt.

TvZ kennistoets: Randomised controlled trial

Een gerandomiseerd klinisch onderzoek, ook bekend als randomised controlled trial (RCT), is een van de bekendste manieren om wetenschappelijk onderzoek te doen naar effectiviteit van (be)handelingen.

TvZ kennistoets: Samenwerking wijkverpleegkundige en VS

De introductie van verpleegkundig specialisten (VS) in de wijk is een manier om nieuwe uitdagingen in de zorg aan te gaan. Welke ervaringen hebben wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Nederland met de inzet van VS?

Dossier Diversiteit | Dúrf te praten

Laat op het vlak van diversiteit je innerlijke Florence Nightingale aan het woord. Durf het onzichtbare zichtbaar te maken en durf te spreken voor diegene die niet kan spreken.

Dossier Diversiteit | Cultuurspecifieke zorg

Het Wereldhuis in Boxtel biedt verpleeghuiszorg aan senioren uit alle windstreken. Binnen de afdeling Sefkat wonen vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De medewerkers proberen hen zoveel mogelijk een thuisgevoel te geven.

Dossier Diversiteit | Interculturele palliatieve zorg

Er zijn steeds meer ouderen met een migratieachtergrond, die niet altijd voldoende gezondheidsvaardigheden hebben. Zij lopen drie tot vier keer meer risico op dementie, hebben op jongere leeftijd meer chronische ziekten in vergelijking met andere Nederlanders, kennen een lagere levensverwachting en krijgen meer te maken met palliatieve zorg.1