Home 2021

Laatste artikelen

Onderzoek | ALS-patiënten in de thuiszorg

Optimale zorg voor ALS-patiënten in de thuissituatie. Dat was het doel van een project door het ALS Centrum Nederland in samenwerking met ALS-behandelteams en thuiszorgteams. De pilot leverde de ALS Thuiszorgwijzer op.

Interview | Onno Helder: ‘Nooit berusten in routine’

Onno Helder is de eerste verpleegkundig leider met een ‘eigen’ zorginnovatie-afdeling in een universitair medisch centrum.

IN MEMORIAM | Hannie Giebing (1944-2021)

Op 8 oktober is Hannie Giebing onverwacht overleden. Hannie heeft na een A-inservice opleiding 15 jaar als verpleegkundige gewerkt, waarna ze verschillende vervolgopleidingen heeft afgerond. Daarna was ze zes jaar werkzaam als docent verpleegkunde.

Herken licht verstandelijke beperkingen

Als verpleegkundigen mensen met licht verstandelijke beperkingen herkennen, zijn zij beter in staat de (on)mogelijkheden te erkennen en hun gedrag als zorgverlener hierop af te stemmen. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg.

Column | Ivon Hogendoorn

Goede afloop vieren

Onderzoek | Positief partnerschap van verpleegkundige en cliënt

De benadering van positieve gezondheid vraagt van verpleegkundige en cliënt een andere relatie: niet langer instrumenteel, maar een partnerschap. In een positief partnerschap stellen ze gezamenlijk vast wat voor de cliënt belangrijk is met het oog op gezond functioneren en welke ondersteuning daarvoor nodig is.

Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging

Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar om landelijke richtlijnen te ontwikkelen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Aan welke richtlijnen hebben deze zorgverleners eigenlijk behoefte op korte en lange termijn?

Column | Cecile aan de Stegge

Dankbaar voor Wolly's verzamelwoede.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Patricia Jepma.