Home 2023

Laatste artikelen

Hoofdredactioneel Henk Rosendal | De goede dingen

Doen we de goede dingen, en doen we vervolgens de goede dingen goed? Deze vragen staan centraal in het verpleegkundig handelen.

Dossier Zelfdoding | Veiligheid: patiënt, familie, verpleegkundigen

Verpleegkundigen verlenen de meest directe zorg aan mensen met suïcidale gedachten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. Ook familieleden hebben een cruciale rol. Maar zijn verpleegkundigen, patiënten en familieleden het eens over de te bieden zorg bij suïcidaliteit?1-2

Dossier Zelfdoding | Maak suïcidaliteit bespreekbaar

Een open gesprek voeren over suïcidale gedachten kan preventief werken. Hoe maken verpleegkundigen dit waar?

Dossier Zelfdoding | Formulier faciliteert het gesprek

Een nieuw formulier helpt zorgprofessionals suïcidaliteit op frequente en geborgde wijze uit te vragen. Dit kan voor cliënten de drempel verlagen om over dit thema te praten.

Verpleegkundig wetenschapper

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft de functie van verpleegkundig wetenschapper ingevoerd.

Anna Reynvaan Event

Voor de 25e keer wordt dit jaar de Anna Reynvaanlezing georganiseerd. Ter gelegenheid van de jubileumeditie, op donderdag 11 mei, is de naam omgedoopt in Anna Reynvaan Event. De gebeurtenissen daaromheen worden aangeduid als de Anna Reynvaan Kennisparade.

Interview Marian Adriaansen: Steviger positie

De verpleegkundige beroepsgroep kan nog  verder professionaliseren. Dat zegt Marian Adriaansen. Zij nam eind 2022 na twaalf jaar afscheid als algemeen hoofdredacteur van TvZ.  

Verpleegkundige proefschriften 2000-2021

Een overzicht van verpleegkundige promoties tussen 2000 en 2021 is een startpunt voor een kennisagenda in de komende jaren.

Columbn Cecile aan de Stegge | Nederlands eerste kraamverpleegster

Deze column schrijf ik als secretaris van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) op Urk. Daar wordt een grote collectie oude verpleegkundige materialen beheerd. Gelukkig ‘leeft’ de collectie bij een breed publiek.

Onderzoek | Meer verpleegkundige functies, meer werkgeluk?

Welke factoren worden als bevorderend en belemmerend ervaren voor de bevlogenheid van verpleegkundigen met een combinatiebaan? Hiernaar is onderzoek verricht in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.