Home Tags Zingeving

zingeving

Onderzoek | Eigen regie na CVA: een gezamenlijke reis

Hoe kan iemand weer zelf de regie over zijn leven nemen na een cerebrovasculair accident? Een project moest zorgverleners handvatten geven om cliënten en naasten te ondersteunen bij dit proces.

Interview | René van Leeuwen: zendeling van zingeving

De verpleegkundige en cliënt moeten niet aan de hand van een afvinklijstje praten over zingeving, meent René van Leeuwen. Hij zou willen dat het gewone gesprek weer centraal wordt gesteld.

De paradox van lijstjes

Verpleegkundigen hebben behoefte aan lijstjes. Maar als zo’n document eenmaal is ontwikkeld, wordt er vaak weinig gebruik van gemaakt.

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg

Sinds oktober dit jaar is er door het IKNL een nieuwe richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit' gelanceerd. De richtlijn is in eerste instantie geschreven voor verpleegkundigen en artsen die werken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar is veel breder toepasbaar in de zorg. De richtlijn bestaat uit 14 vragen vanuit de praktijk, met praktische antwoorden die waar mogelijk onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek.

Dossier Zingeving | Levensvragen in de zorg-APP

Om aan te sluiten bij het gebruik van de smartphone heeft het Lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa met expertisecentrum Vilans een mobiele applicatie 'Levensvragen' ontwikkeld.

Dossier Zingeving | Aandacht voor zingeving als onderdeel van de basiszorg

Aandacht voor zingeving hoort bij je professionele rol en is onderdeel van de basiszorg.

Dossier Zingeving | Bezieling van verpleegkundigen: meer dan een extraatje

 Hoe ervaren verpleegkundigen in diverse werkvelden bezieling tijdens de uitvoering van hun beroep?

Dossier Zingeving | Leefstijlverandering door zingeving bij mensen met CVZ

Stel je voor dat je een chronische cardiovasculaire ziekte (CVZ) hebt en het advies krijgt te stoppen met roken en meer moet gaan bewegen?

Dossier Zingeving | Spirituele zorg aan zieke kinderen

Zingeving is van invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren en speelt een grote rol bij het leren omgaan met een aandoening en de bijbehorende beperkingen.

Dossier Zingeving | Hoe versterk je de aandacht voor zingeving?

Hoe kan aandacht voor de zingeving en levensbeschouwing versterkt worden?