Home Tags Verpleegtechnische handelingen

verpleegtechnische handelingen

Kwaliteit

Onderzoek | Redactioneel Anja Brunsveld-Reinders: Het juiste design

Verpleegkundige handelingen zijn vaak nog onvoldoende onderbouwd. Gelukkig zijn verpleegkundig onderzoekers steeds meer in de weer hard bewijs te leveren om te bepalen of een verpleegkundige interventie effectief is.

Dossier Gepaste zorg | Beter zonder katheter

Ziekenhuizen die aan de slag willen gaan met terecht gebruik van infusen en urinekatheters, kunnen worden ondersteund via het project Beter zonder katheter.

Dossier Gepaste zorg | Beter door minder

De pilot KwaliTIJD helpt verpleegkundigen handelingen te voorkomen die niets toevoegen aan de kwaliteit van zorg.

Dossier Gepaste zorg | Beter laten in het LUMC

Het LUMC heeft van november 2021 tot en met maart 2022 onderzocht welke niet-gepaste verpleegkundige handelingen van de Beter Laten-lijst verpleegkundigen nog uitvoeren in de klinische patiëntenzorg.

Dossier Gepaste zorg | Improve

Ziekenhuisteams en wijkzorgteams nemen binnen het ZonMw-project Improve! een jaar lang hun praktijk op het vlak van pijn en wondzorg onder de loep.

De-implementatie auscultatie bij de neusmaagsonde

Ausculteren bij de neusmaagsonde is volgens de richtlijn achterhaald. Toch gebeurt het nog vaak. Hoe probeert het MUMC+ de handeling te de-implementeren?

Onderzoek | Hoe fixeer je een perifeer infuus?

Een voorbeeld van een onnodige handeling is het routinematig verwisselen van perifere infusen om flebitis te voorkomen
Abonneren