Home Tags Verpleegtechnische handelingen

verpleegtechnische handelingen

Dossier Gepaste zorg | Beter zonder katheter

Ziekenhuizen die aan de slag willen gaan met terecht gebruik van infusen en urinekatheters, kunnen worden ondersteund via het project Beter zonder katheter.

Dossier Gepaste zorg | Beter door minder

De pilot KwaliTIJD helpt verpleegkundigen handelingen te voorkomen die niets toevoegen aan de kwaliteit van zorg.

Dossier Gepaste zorg | Beter laten in het LUMC

Het LUMC heeft van november 2021 tot en met maart 2022 onderzocht welke niet-gepaste verpleegkundige handelingen van de Beter Laten-lijst verpleegkundigen nog uitvoeren in de klinische patiëntenzorg.

Dossier Gepaste zorg | Improve

Ziekenhuisteams en wijkzorgteams nemen binnen het ZonMw-project Improve! een jaar lang hun praktijk op het vlak van pijn en wondzorg onder de loep.

De-implementatie auscultatie bij de neusmaagsonde

Ausculteren bij de neusmaagsonde is volgens de richtlijn achterhaald. Toch gebeurt het nog vaak. Hoe probeert het MUMC+ de handeling te de-implementeren?

Onderzoek | Hoe fixeer je een perifeer infuus?

Een voorbeeld van een onnodige handeling is het routinematig verwisselen van perifere infusen om flebitis te voorkomen